Naar hoofdinhoud Naar footer

Regio Rotterdam

Het aandeel van ouderen dat Wlz gebruikt in regio Rotterdam is in drie jaar tijd hard gestegen. Steeds meer klinkt er een roep om woonvormen waarbinnen de kwetsbare groep nog kan wonen. Leefstijl en leefomgeving hebben een sterke invloed op de gezondheid. Mensen met een lagere SES hebben vaker een ongezonde leefstijl. Multiproblematiek en de samenhang met het sociale domein spelen hier onmiskenbaar een grote rol. Deze kenmerken komen in regio Rotterdam sterker naar voren dan in andere gebieden. Om deze reden is dan ook gekozen om de zorgkantoorregio Rotterdam te splitsen in twee subregio’s, te weten stad Rotterdam en de regio Capelle-Krimpen.

Om de juiste kwaliteit van zorg nu en in de toekomst te kunnen leveren én om het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg te kunnen implementeren, is er in de beide subregio’s sinds 2018 een gemeenschappelijke aanpak. Hierin zijn in wisselende coalities naast de VVT-aanbieders en het zorgkantoor ook andere organisaties als ziekenhuis, welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties, de gemeente Rotterdam en onderwijsinstellingen actief. Voor de subregio Capelle-Krimpen is in 2019 de regionale visie op zorg opgesteld. Voor de regio Rotterdam is in 2021 het visiedocument tot stand gekomen. Dit is de leidraad van het handelen in de regio.

Projecten regio Rotterdam

Binnen regio Rotterdam lopen de volgende projecten:

  • Behoud van personeel door inzet van werkcoaches
  • Strategische regionale ontwikkelingen
  • ConForte Innovatielab
  • Culturele sensitiviteit
  • Kennis over GGZ problematiek verhogen
  • Coördinatiepunt ELV
  • Vitaliteit / terugdringen ziekteverzuim

Contact

  • Lieuwe-Jan van Eck, strategisch ondersteuner RegioKracht, is contactpersoon van subregio Capelle-Krimpen. Heb je vragen? Mail naar L.vanEck@vilans.nl

Projecten subregio Capelle-Krimpen

Binnen subregio Capelle-Krimpen lopen de volgende projecten:

De afdeling waar je trots op bent

Wat maakt dat mensen in de zorg met plezier werken, trots zijn op hun werk en niet de behoefte hebben om te vertrekken naar een andere baan? In 2021 hield zorgorganisatie ConForte interviews met medewerkers van succesvolle zorginstellingen en afdelingen van verpleeghuizen. Het resultaat: een top 5 met tips op werkgebied én een top 5 met tips op privégebied.

  • Lees over het onderzoek van ConForte in de eindrapportage ‘De afdeling waar je trots op bent’ (pdf, maart 2022).
  • Download de poster met de top 5 tips op werkgebied en de top 5 tips op privégebied (pdf).

Contact

Downloads