Naar hoofdinhoud Naar footer

Regio Waardenland

De regio Waardenland kent van oudsher een indeling in 2 subregio’s: Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfherenlanden. De VVT-aanbieders hebben een subregionale visie opgesteld en deze afgestemd met belangrijke ketenpartijen in de regio’s. De subregio’s zetten nu vooral in op samenwerken in de keten en het aantrekken en behouden van medewerkers.

De groep mensen in de leeftijd van 45-60 jaar is in regio Waardenland verhoudingsgewijs groot. Deze groep gaat de komende decennia een toenemend beroep doen op zorg en ondersteuning. Daarnaast zien we in de regio een grote groep mensen in de leeftijd tot 20 jaar. Beide groepen zijn cruciaal bij het invullen van de toekomstige infrastructuur van zorg en welzijn in de regio. De SES is voor Nederlandse begrippen gemiddeld.

Projecten

Binnen regio Waardenland lopen de volgende projecten:

  • Visietraject (2 subregio’s)
  • Zij-instroom
  • Innovatie
  • Complex en onbegrepen gedrag
  • Centraal coördinatiepunt
  • Digivaardigheden verbeteren
  • Opzetten regionaal flexbureau
  • Behoud van medewerkers
  • Wet zorg en dwang

Contact

Downloads