Naar hoofdinhoud Naar footer

Regio West-Brabant

De toenemende vergrijzing zal op veel fronten een uitdaging vormen voor de zorg. Regio West-Brabant is een grote regio met verschillen tussen de deelregio’s. Begin 2019 hebben de VVT-aanbieders een samenwerkingsconvenant opgesteld. De regio kenmerkt zich door goede regionale samenwerking vanuit visie. Technologie en anders werken is een rode draad in de samenwerking.

De samenwerking binnen het medische domein en tussen het sociale en medische domein is een uitdaging. Ondanks dat er relatief weinig inwoners zijn met één of meer chronische aandoeningen, valt regio West-Brabant negatief op qua ervaren gezondheid. Dat komt mede door veel (psycho)sociale problematiek.

Projecten

 • Procesoptimalisatie / diagnosetool – toolbox
 • Anders werken in de Zorg: Zorgtechnologie
 • Transmuraal werken – adherentiegebied Bravis
 • Transmuraal werken – adherentiegebied Amphia
 • SwitchZ
 • Spaanse verpleegkundigen
 • Praktijkgestuurd leren
 • Van Heinde en Verre
 • Buddy-programma
 • Versterken vitaliteit
 • Co-creatie naar aanleiding van Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg: van regels naar relaties
 • Medische behandelcapaciteit
 • Behoud medewerkers eerste 3 jaar
 • Covid Nazorgprogramma
 • Transformeren arbeidsmarktbemiddeling

In 2022 is de regio West-Brabant door gegaan met de borging en opschaling van een aantal lopende projecten. Tegelijk zijn er er nieuwe projecten gestart om de actielijnen uit de regiovisie een boost te geven. Download het jaaroverzicht West-Brabant 2021 (pdf) met een korte weergave van de resultaten van de lopende projecten.

Community care

Eén van de actielijnen uit de regiovisie is community care. Langer thuis wonen is hierbij het uitgangspunt. Community care-projecten die in 2022 actief zijn op dit gebied in de regio en landelijk staan in een tussenrapportage. Dit zijn vaak innovatieve projecten die geleerde lessen laten zien waar andere community care-projecten in West-Brabant hun voordeel mee kunnen doen.

Contact

Downloads