Naar hoofdinhoud Naar footer

Regio Zaanstreek – Waterland

Zorgorganisaties in de regio Zaanstreek – Waterland hebben flink geïntensiveerd in de samenwerking. Langs drie programmalijnen hebben zij diverse samenwerkingsdoelen vormgegeven en hebben ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Speerpunten zijn ketenzorg dementie, leren is werken, werken is leren en samenwerking rondom ouderen met een psychiatrisch beeld.

Er is inmiddels een stip op de horizon geformuleerd en deze is besproken met de ketenpartners uit de regio Zaanstreek-Waterland. Doel is om de ouderenzorg vanuit de keten te benaderen. Er ligt een regionale visie op de ouderenzorg en een plan van aanpak op hoofdlijnen is in de maak. De bevolking van deze regio is minder vergrijsd en gebruikt relatief minder zorg dan andere Zilveren Kruis-regio’s. Wel verwacht de regio een forse stijging van het aantal ouderen.

Projecten

Binnen regio Zaanstreek-Waterland lopen de volgende projecten:

  • Psychiatrische ouderen-verbeteren ketenzorg
  • Leren is werken, werken is leren Zaanstreek-Waterland. Lees ook informatie over dit project op de website Leren is Werken, Werken is Leren
  • Regionale visie ontwikkeling Zaanstreek-Waterland
  • Projectbegeleiding
  • Ketenzorg Dementie. 
  • In de Zaanstreek is een Slimotheek opgericht, in samenwerking met GeneratieThuis.
  • Versterken overlegstructuur

Contact

Downloads