Naar hoofdinhoud Naar footer

Regio Zuidoost-Brabant

Adequate samenwerking tussen de zorgpartijen in regio Zuidoost-Brabant is van groot belang om de druk op de zorgketen te verminderen en daarmee de toegankelijkheid van de zorg te waarborgen. Tegelijkertijd laat de regio zien dat door samenwerking vele resultaten te halen zijn.

De regio Zuidoost-Brabant kenmerkt zich door een hoog percentage kwetsbare ouderen en een sterke vergrijzing. De doorstroom in de ouderenzorgketen staat onder druk. Samen met krapte op de arbeidsmarkt en hoge werkdruk voor zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers vormt dit een grote uitdaging.

Projecten

Binnen regio Zuidoost-Brabant lopen de volgende projecten:

 • Proactieve geriatrische zorg
 • Regionale werkplaats Zorgtechnologie
 • Crisiszorg / crisisbedden
 • Samenwerkende klantcentra
 • Hoogcomplexe, intensieve somatische zorg
 • Langer Veilig Thuis / Zorgtechnologie Thuis
 • Regionaal Zorginnovatie Platform
 • Voorliggend veld
 • Parkinson
 • Zij-instroom
 • Advanced Care planning

Contact