Naar hoofdinhoud Naar footer

Regio Zwolle

Regio Zwolle is een uitgestrekte regio met 3 subregio’s. Een aantal organisaties werkt samen rondom thema’s als technologie, het versterken van de keten, de inzet van de mantelzorger en omgaan met onbegrepen gedrag. Er is inmiddels uitgesproken dat de samenwerking intensiever vorm moet krijgen. Meer visiegestuurd. En dat deze samenwerking moet focussen op een toekomstbestendige ouderenzorg.

De regio Zwolle is qua ouderen vergelijkbaar met het landelijke beeld. Afwijkend is het aantal ouderen dat alleen woont, ouderen wonen vaker samen en ouderen hebben minder vaak een migratieachtergrond dan gemiddeld in Nederland. Er wordt relatief minder zorg gebruikt, maar de zorg die gebruikt wordt, is zwaarder van aard.

Projecten

Binnen regio Zwolle lopen de volgende projecten:

 • Onbegrepen gedrag in de VVT
 • Meerzorg in onderzoek
 • Toezicht met technologie
 • Versterken van de keten
 • Stip op de horizon: delen is het nieuwe vermenigvuldigen
 • Strategische aanpak arbeidsmarkt V&V sector / regioplan
 • V-GRZ-crisis Wlz
 • Technologie die werkt
 • 2a behandelfunctie uitwerken, vormgeven, doelmatig intra/eerstelijn
 • 2b Wonen +
 • 3 Vereenvoudig P en C en met name verantwoorden
 • Groeiplan inrichting goede zorg in het kader WZD/crisis/IBS bedden regio Zwolle
 • MPT en VPT optimaal organiseren

Contact

Downloads