Naar hoofdinhoud Naar footer

RegioKracht in de zorg

Gepubliceerd op: 03-12-2023

RegioKracht in de zorg richt zich op het versnellen van de transitie die nodig is om de zorg en ondersteuning aan ouderen en mensen met een beperking toegankelijk te houden. Als opvolger van Waardigheid en trots in de regio stimuleert RegioKracht regionale samenwerking waar dat nodig is. Het programma ondersteunt zorginkopers, bestuurders en regionale programmamanagers bij het ontwikkelen van een stevige en duurzame samenwerking. Door regionale samenwerking bereiken we schaalgrootte én slagkracht. RegioKracht richt zich op vier hoofdthema’s: 

Strategische ondersteuning 

De strategisch ondersteuners van RegioKracht helpen zorginkopers en bestuurlijke tafels om de regionale samenwerking verder vorm te geven. Zij agenderen, verbinden en jagen deze samenwerking vanuit een onafhankelijke rol aan. Ook houdt RegioKracht zicht op wat goed werkt door de regionale samenwerking en ondersteuning te monitoren en onderzoeken.  

Verder ontwikkelen en delen we kennis en ervaringen over visieontwikkeling, informatie over wat wel en niet werkt en goede voorbeelden met beleidsmakers, beleidsuitvoerders van zorgorganisaties, zorgkantoren en domeinoverstijgende partners. Dat gebeurt via de website, social media, bijeenkomsten voor programmaleiders, congressen en via de strategisch ondersteuners zelf.  

RegioKracht & zorgorganisaties 

Zorgorganisaties uit de ouderen- en gehandicaptenzorg kunnen bij RegioKracht terecht voor kennis over samenwerken en het vinden van aansluiting bij regionale netwerken.  

“Sinds 2023 werken we ook aan regionale samenwerking in de gehandicaptenzorg. Ook in deze sector is (boven)regionale samenwerking noodzakelijk om de zorg voor mensen met een beperking toegankelijk te houden. Hoewel er grote verschillen zijn, zijn de lessen die we sinds 2018 hebben opgedaan met regionale samenwerking in de Verzorging & Verpleging, goed toepasbaar in de gehandicaptenzorg. Voor die kennis kunnen ze bij ons aankloppen!” 

Programmaleider RegioKracht, Frans van Zoest

Geïnteresseerd? 

Wil je weten wat RegioKracht voor jouw regio kan betekenen? Neem dan contact op met programmaleider RegioKracht, Frans van Zoest via Regiokracht@vilans.nl