Naar hoofdinhoud Naar footer

Samen werken aan infectiepreventie

De gezondheid van bewoners in verpleeghuizen is kwetsbaar. Het is daarom belangrijk om schoon en veilig te werken. Zo voorkom je infecties en besmettingen. Hoe pak je dat aan op een manier dat iedereen goed meewerkt en dat ook blijft doen? Het programma ‘Samen werken aan infectiepreventie’ ondersteunt zorgorganisaties daarbij.

Ondersteuning op maat

De coaches van ‘Samen werken aan infectiepreventie’ helpen organisaties met hun vraagstukken rondom infectiepreventie. Het is laagdrempelige, kortdurende ondersteuning op maat waarin gedragsverandering en samenwerking centraal staat. De coach werkt samen met alle betrokkenen bij infectiepreventie in de organisatie. Dus niet alleen de zorgprofessionals maar ook bijvoorbeeld de schoonmaakmedewerkers. Met elkaar bekijken we wat je organisatie aan kennis in huis heeft. Vanuit die basis gaan we aan de slag met het verbeteren van (samenwerking) op het gebied van infectiepreventie.

Verder ontwikkelen en delen we binnen het programma kennis en ervaringen over onderwerpen rond infectiepreventie. Dit doen we via de websites van Vilans en Zorg voor Beter, social media, (online) bijeenkomsten en congressen. Ook onze partners delen relevante kennis voor hun achterban. Professionals krijgen hiermee handvatten om ook zelf aan de slag te gaan.

Samen werken aan infectiepreventie ondersteunt op de manier en in het tempo van de deelnemende zorgorganisaties. Op onderwerpen die zij belangrijk vinden zoals sieraden, het ondersteunen van aandachtsvelders, samenwerking met informele zorg en verpleegzorg thuis, het inrichten van een infectiepreventiecommissie en een goede onboarding van zzp-ers op het thema.

Martijn Simons, programmaleider Samen werken aan infectiepreventie

Praktische informatie

Zorgorganisaties in verpleegzorg kunnen meedoen aan het programma Samen werken aan infectiepreventie. Het gaat om organisaties die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen (VVT en VPT). Je hebt toestemming nodig van je manager of bestuurder om deel te nemen.

 • Meer kennis over hygiënisch werken en infectiepreventie
 • Inzicht in wat goed gaat en beter kan
 • Gezamenlijke afspraken over de invulling van infectiepreventie
 • Aandacht voor samenwerking in alle lagen van de organisatie
 • Betrokkenheid en tijd om echt aan de slag te gaan met infectiepreventie

De werkwijze van de coaches is laagdrempelig en afgestemd op de behoefte van jouw organisatie, dus maatwerk. Je krijgt bovendien handvatten om het daarna zelf verder op te pakken. Wat zijn de stappen in het ondersteuningstraject:

 1. Kennismakingsgesprek: een eerste verkenning en bepalen of de ondersteuning passend is bij jouw organisatie.
 2. Werksessie: een deskundige coach begeleidt een werksessie met verschillende betrokkenen van jouw organisatie op het gebied van infectiepreventie. Na de eerste sessie weet je waar je als organisatie staat en waaraan je wilt werken.
 3. Actieplan: dit maak je samen met de coach. Samen met de betrokkenen ga je aan de slag met ontwikkelpunten. Waar nodig ontvang je hulp of ondersteuning van een expert verbonden aan het project.
 4. Werksessie: samen met de coach evalueren jullie de genomen stappen en resultaten. Ook maken jullie afspraken over nieuwe vervolgstappen.
 5. Reflectiemoment: met jouw organisatie en coach blik je terug en vooruit.

Wil je je aanmelden? Of heb je nog vragen? Laat het ons weten via het online formulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Uiteraard hopen we je te verwelkomen als deelnemer.

Deelname is niet vrijblijvend, we verwachten goede inzet van de organisaties. Dit houdt in een proactieve en open houding gedurende het hele ondersteuningstraject, zie ‘Hoe ziet de ondersteuning van coaches eruit?’. Daarnaast verwachten we dat organisaties een bijdrage leveren aan de communicatie over ervaringen met het programma. Bijvoorbeeld door jouw organisatie te interviewen om als goed voorbeeld te delen en om van elkaar te leren. Hierbij houden we wel rekening met privacy en wat jullie als organisatie wel en niet willen delen. We delen nooit iets zonder toestemming.

Er zijn geen financiële kosten aan deelname verbonden. Het vraagt wel commitment, tijd en inzet van betrokken medewerkers. De looptijd van deelname aan Samen werken aan infectiepreventie is afhankelijk van het instapmoment en de aanpak. De tijdsduur hangt af van de ondersteuningsvraag. Dit stem je samen met de coach af.

Als deelnemer aan Samen werken aan infectiepreventie ga je aan de slag met een vraagstuk wat speelt rondom infectiepreventie in jouw organisatie. De ondersteuning wordt op maat ingericht. Enkele voorbeelden van vraagstukken zijn:

 • Hoe zorgen we voor blijvende aandacht voor infectiepreventie en hygiënisch handelen bij zorgprofessionals?
 • Hoe versterken we rolbewustzijn en eigenaarschap van medewerkers?
 • Hoe ontwikkelen of versterken we onze visie op infectiepreventie binnen het team of de organisatie?
 • Hoe zorgen we voor goede samenwerking op alle niveaus en disciplines?
 • Wat is nodig voor een blijvende gedragsverandering en hoe krijg je je team mee?
 • Hoe bereiden we ons voor op uitbraken van virussen (algemene pandemic preparedness).
 • Hoe krijg ik uitzendkrachten en zzp'ers mee in het hygiënebeleid?
 • Hoe zorg ik dat ook bij verpleegzorg thuis medewerkers hygiënisch blijven handelen?
 • Hoe zorg ik dat mantelzorgers of vrijwilligers ook hun sieraden afdoen bij de verzorging?

Het programma Samen werken aan infectiepreventie wordt uitgevoerd door kennisorganisatie Vilans in opdracht van het ministerie van VWS. Het programma wordt inhoudelijk vormgegeven door Verenso, ActiZ, V&VN, VHIG en Waardigheid en trots voor de toekomst, in samenwerking met de Antibioticaresistentie-zorgnetwerken.

YouTube video thumbnail

Interesse tonen en aanmelden

Wil je weten wat Samen werken aan infectiepreventie voor jouw organisatie kan betekenen? Of wil je je gelijk aanmelden? Laat het ons weten via het online formulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Nieuwsbrief infectiepreventie

Laat je inspireren en ontvang periodiek het laatste nieuws, praktische tools, verhalen uit de praktijk en interessante bijeenkomsten over infectiepreventie in je mail. Meld je aan voor de Infectiepreventie-update.

Deel deze pagina via:

Onze contactpersonen bij dit project