Naar hoofdinhoud Naar footer

Waardigheid en trots voor de toekomst

Samen voorbereid zijn op een toekomst met waardigheid en trots voor de verpleegzorg. Daar helpt ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’ bij. De voorkeuren van ouderen veranderen namelijk. Zij willen zo lang mogelijk zelfstandig zijn, regie houden op hun eigen leven en wonen op een plek waar ze zich thuis voelen. Daarnaast bestaat er een noodzaak voor verandering door vergrijzing, toename van complexere zorgvragen en het groeiend personeelstekort. Dit leidt tot andere organisatie van ondersteuning en zorg.Deze verandering kan en moet versneld worden.

Wat gaan we doen?

Samen brengen we in kaart wat nodig is en zetten we stappen om de ondersteuning en zorg toekomstbestendig te maken bij locaties, organisaties en de keten. We hebben aandacht voor de volgende thema’s: goed werkgeverschap, anders organiseren, bedrijfsvoering, inzet technologie, langer thuis en kwaliteit. Het programma kent drie hoofdlijnen:

1. Bestaande kennis en innovaties toepassen

Wij ondersteunen zorgorganisaties bij het toepassen van kennis en het daadwerkelijk anders doen. Dat doen we onder meer via leergemeenschappen (rondom een thema met en van elkaar leren) en lerende netwerken (collega's met zelfde functie leren van elkaar). Daarnaast kunnen zorgorganisaties gebruik maken van diverse vormen van ondersteuning voor hun eigen organisatie. De vraag van de zorgaanbieder is leidend, op voorwaarde dat die past bij de doelstellingen van ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’. Wij verkennen met elkaar de vraag, analyseren die en geven advies, waarna een ondersteuningstraject op maat kan starten.

2. Kennis creëren 

Zorgorganisaties kunnen deelnemen aan gesprekken en bijeenkomsten over de toekomst met als doel bewustzijn, dialoog, mindset én handelingsperspectief te creëren op basis van kennis.

3. Toepasbare kennis beschikbaar maken

We bundelen goede voorbeelden en bestaande en nieuwe kennis over het toekomstbestendig maken van de verpleegzorg. We ontwikkelen leergangen voor diverse thema's. De website www.waardigheidentrots.nl is een wegwijzer voor de praktijk met beschikbare kennis over toekomstbestendige verpleegzorg. We hebben aandacht voor het versterken van het leer- en verandervermogen van de sector, zodat er ook in de toekomst flexibel kan worden ingespeeld op ontwikkelingen.

Meer weten? 

Wil je meer weten over de aanmeldmogelijkheden voor het ondersteuningsaanbod? Bekijk dan de programmapagina van ‘Waardigheid en trots voor de toekomst'.

Zo doen zorgorganisaties mee

  • De tijdsinvestering voor organisatie: verschilt per zorgorganisatie en is afhankelijk van vraag en behoefte aan ondersteuning of het deelnemen aan bijeenkomsten en leergangen. 
  • Wanneer: het programma start in en deelnemen kan vanaf januari 2023 en het traject duurt tot eind 2026
  • Opdrachtgever: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Meer informatie: op de website van Waardigheid en trots of neem contact op via info@waardigheidentrots.nl.  

Deel deze pagina via: