Naar hoofdinhoud Naar footer

Zorgvernieuwing in versnelling

De ouderen- en thuiszorg in Nederland staat voor een enorme uitdaging als gevolg van de vergrijzing en de toenemende zorgvraag. Daarom startten ActiZ, AlzheimerNL, Vilans, WDTM, ZN en ZorgthuisNL in mei 2022 ‘Zorgvernieuwing in Versnelling’. Het doel: juiste zorg op de juiste plek door zo innovatief en digitaal mogelijk te werken in de ouderen- en thuiszorg.

In mei 2022 hebben de initiatiefnemers van ‘Zorgvernieuwing in Versnelling’ een Actieplan opgesteld en de oproep gedaan binnen de ouderen en thuiszorg om samen  te werken. Dit heeft geleid tot 8 doelen  waar nu aan gewerkt wordt. 

8 doelen 

Het actieplan bestaat uit acht doelen waarop verschillende activiteiten plaats vinden. 

 1. Doel 1 | Betrokkenen bij (toekomstige) zorg van ouderen zien in waar de inzet van zorgtechnologie van meerwaarde kan zijn en zijn in staat dit te benutten.
  Trekker van dit doel: Actiz  
 2. Doel 2 | Kennis en ervaringen delen over digitale innovaties, implementaties en waardebepalingen, op landelijk niveau zorgt voor een versnelling van de inzet van technologische mogelijkheden.
  Trekker van dit doel: Vilans 
 3. Doel 3 | Aantrekkelijke (innovatie) markt zijn, waarbij zorgorganisaties en (innovatie) partners actief samenwerken om sneller, impactvollere innovaties op de markt te brengen.
  Trekker van dit doel: WDTM 
 4. Doel 4 | Het inkoopproces van zorgverzekeraars en zorgkantoren alsmede het vergoedingensysteem worden zo ingericht dat de inzet van digitale oplossingen met geaccepteerd bewijs zo eenvoudig mogelijk wordt gemaakt en bovenal wordt gestimuleerd.
  Trekker van dit doel: ZN
 5. Doel 5 | In de ouderen- en thuiszorg wordt samengewerkt in een duurzaam informatiestelsel waarbij data en services digitaal toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar zijn.
  Trekker van dit doel: WDTM
 6. Doel 6 | Zorgorganisaties hebben de basis op orde voor de optimale inzet van zorgtechnologie.
  Trekker van dit doel: Actiz 
 7. Doel 7 | Er vindt echte transformatie van de zorg plaats naast het optimaliseren van de bestaande zorgprocessen. Ruimte voor disruptief innoveren van de ouderen en thuiszorg.
  Trekker van dit doel: Vilans 
 8. Doel 8 | Bij opleiding voor (toekomstige) zorgmedewerkers is zorgtechnologie en een innovatieve manier van werken vanzelfsprekend.
  Trekker van dit doel: voorlopig Vilans

Meehelpen? Laat weten waar jouw organisatie mee bezig is. Stuur een mail naar actieplanziv@vilans.nl.

Partners

 • ActiZ
 • Alzheimer Nederland
 • Vilans 
 • ZorgthuisNL
 • ZN
 • WDTM

Producten bij dit project

Er zijn geen producten bij dit project.

Tips bij dit project

Er zijn geen tips bij dit project

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden

Deel deze pagina via:

Onze contactpersonen bij dit project