Naar hoofdinhoud Naar footer

Regio Arnhem

De ouderenzorg- en onderwijsorganisaties in regio Arnhem zijn met een aantal projecten aan de gang. Projecten die moeten zorgen dat er voldoende medewerkers in de zorg komen en blijven. Binnen regio Arnhem vallen subregio’s Food Valley en De Achterhoek.

In regio Arnhem hebben een aantal organisaties het High Perfomance Organisation (HPO) concept opgepakt zodat het verzuim wordt verlaagd. Tevens is er een experiment met Griekse verpleegkundigen.

De ouderenzorg- en onderwijsorganisaties in subregio Food Valley (Ede-Wageningen en omgeving) hebben gezamenlijk een aantal zeer relevante projecten ontwikkeld  ten behoeve van de implementatie van het kwaliteitskader. Bijvoorbeeld het buddyproject voor nieuwe medewerkers of het werken aan lager verzuim samen met cliënten.

Subregio De Achterhoek heeft als doel de gezondste regio te worden. Geen geringe ambitie, en de betrokken partijen ontkennen dan ook niet dat er forse uitdagingen liggen om waar te maken. Feit is wel dat ál de relevante partijen aan tafel zitten en een groot gevoel van urgentie ervaren. Al begin 2019 sloten de VVT-aanbieders samen met het onderwijs een convenant waarin zij samenwerkingsafspraken hebben vastgelegd.

Projecten regio Arnhem

Binnen regio Arnhem lopen de volgende projecten:

 • Innovatieve aanpak verzuim
 • Vitaliteit en werkplezier van medewerkers bevorderen
 • Instroom van statushouders naar een verzorgende functie in de ouderenzorg
 • Uitstroomonderzoek
 • Griekse Verpleegkundigen
 • Imagocampagne
 • Begeleiding en aandacht voor nieuwe medewerkers versterken
 • Tech@adoptie en digi-vaardigheden
 • Stip op de horizon

Projecten subregio Food Valley

Binnen subregio Food Valley lopen de volgende projecten:

 • Vitaliteit en werkplezier van medewerkers bevorderen
 • Instroom van statushouders naar een verzorgende functie in de ouderenzorg
 • Uitstroomonderzoek
 • Imagocampagne
 • Begeleiding en aandacht voor nieuwe medewerkers versterken
 • Tech@adoptie en digi-vaardigheden
 • Stip op de Horizon

Contact

Projecten subregio Achterhoek

Binnen subregio De Achterhoek lopen de volgende projecten:

 • Contactpunt
 • Lerend verbeteren in de Care
 • Imago zorg in de Achterhoek
 • Zorgtechnologie
 • Uitstroom onderzoek
 • Specialisten Ouderenzorg (SOG)
 • Jong ontmoet Oud

Contact

Downloads