Naar hoofdinhoud Naar footer

Regio Nijmegen

De ouderenzorg- en onderwijsorganisaties in regio Nijmegen zijn aan de gang met een aantal projecten. Deze komen deels voort uit een gedeelde visie die in 2019 is opgesteld. Binden en boeien van zorgmedewerkers ziet de regio als een belangrijke en gezamenlijke opgave. Ook pakken de organisaties een aantal logistieke vraagstukken rond capaciteit en wachtlijsten aan. Rivierenland is een subregio van Nijmegen.

In regio Nijmegen lijkt de doorstroming in de keten van ouderenzorg naar behoren te verlopen, met incidentele pieken. De regio moet zich voorbereiden op het opvangen van een sterke vergrijzing. Het vooruitzicht voor de arbeidsmarkt in relatie tot gezondheidszorg is zorgelijk. Van het huidige personeel in de zorg is meer dan 25% ouder dan 55 jaar. Voor wat betreft V&V verwacht de regio over 10 jaar een tekort van ongeveer 550 medewerkers.

In subregio Rivierenland zijn de ouderenzorgorganisaties een ‘beweging’ gestart met verschillende activiteiten. Zij hebben als enige regio nadrukkelijk niet gekozen om te werken met projectplannen.  Ter ondersteuning van de beweging hebben zij een analyse gemaakt van de arbeidsmarkt en een aantal ambities geformuleerd.  Deze zijn vooral gericht op de lange termijn.

Projecten regio Nijmegen

Binnen regio Nijmgen lopen de volgende projecten:

 • Benutten capaciteit van professionals
 • In kaart brengen van de functiemix ZZP 5 en ZZP 6
 • Uitval BOL-opleidingen terugdringen
 • Aantal stageplaatsen vergroten
 • Optimaal benutten van de huidige capaciteit van specialisten ouderengeneeskunde
 • Werkwijze bij crisissituaties in de V&V vernieuwen
 • Imagocampagne ouderenzorg

Projecten subregio Rivierenland

Binnen subregio Rivierenland lopen de volgende projecten:

 • Samenwerken en inzet behandelaren
 • Anders organiseren van inzet en opleiding van nieuwe collega’s
 • Verbeteren instroom nieuwe collega’s, bijvoorbeeld nieuwe doelgroepen
 • Behoud van medewerkers voor de regio
 • Slimmer gebruik van technologie
 • Imagocampagne ouderenzorg
 • Samenwerken op inhoudelijke thema’s

Contact

Downloads