Naar hoofdinhoud

Waardigheid en trots in de regio (WIR)

Waardigheid en trots in de regio ondersteunt en faciliteert zorgorganisaties bij het vinden en implementeren van oplossingen voor passende verpleegzorg aan kwetsbare mensen in onze samenleving door regionale samenwerking. Dit doen zij samen met zorgaanbieders, zorgkantoren, gemeentes, georganiseerde burgers en andere betrokken partijen. Aandacht ligt vooral op vraagstukken rondom regionale samenwerking, modern werkgeverschap, technologie, de opgave ‘scheiden en wonen’ en domeinoverstijgend samenwerken. De ervaring leert dat het voor zorgorganisaties effectiever is dit samen met anderen in de regio op te pakken en transitiegelden goed te benutten voor gezamenlijke projecten. 

Wat gaan we doen?

Coaches van Waardigheid en trots in de regio helpen zorginkopers en bestuurlijke tafels de regionale samenwerking verder vorm te geven. Zij coachen/adviseren, agenderen thema’s en onderwerpen en faciliteren versnelling door verbreding en opschaling van goede initiatieven. 

Vilans verspreidt opgedane kennis en ervaringen over regionale samenwerking en bijbehorende thema’s. Hierbij kan je denken aan onderwerpen zoals een 'regionale aanpak van de arbeidsmarkt', 'implementatie van zorgtechnologie' en vraagstukken over 'wonen en zorg' en 'domeinoverstijgend samenwerken'. Er worden verschillende leerbijeenkomsten gefaciliteerd, tussen sectoren binnen een regio, maar ook tussen regio’s onderling.

Een overzicht van praktijkvoorbeelden en publicaties over de ontwikkelingen op het gebied van regionale samenwerking is te lezen op de website van Waardigheid en trots. Hier staan projecten omschreven rondom: regionale samenwerking, modern werkgeverschap, technologie en scheiden wonen en zorg.

Meer informatie over het programma

  • Tijdsinvestering voor organisatie: dit verschilt, er is voornamelijk tijd nodig  van beleidsmedewerkers, management en bestuur uit de ouderen- en gehandicaptenzorg. 
  • Start: het programma voor de VVT-sector is vanaf januari 2023 doorgestart. Vanaf heden kunnen ook organisaties  uit de gehandicaptenzorg deelnemen.   
  • Hoe lang loopt het traject: de regionale transitiegelden zijn beschikbaar tot 2026. De coaches van Waardigheid en trots in de regio zijn in 2023 beschikbaar.
  • Opdrachtgevers: Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS. 

Contact

Zorgorganisaties uit de ouderenzorg en gehandicaptenzorg kunnen meedoen in de regionale samenwerkingstafels en doen vandaaruit mee met het programma Waardigheid en trots in de regio. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Frans van Zoest, via F.vanzoest@vilans.nl of kijk op de website van Waardigheid en trots.

Verhalen bij dit project

Er zijn geen verhalen bij dit project.

Producten bij dit project

Er zijn geen producten bij dit project.

Agenda

Er zijn geen agenda-items bij dit project.

Deel deze pagina via: