Naar hoofdinhoud Naar footer

Zorgstandaard Dementie

Doel: Goede zorg en ondersteuning bieden aan mensen met dementie en hun naasten.

Doelgroep: Professionals uit regionale dementie netwerken.

Het programma Implementatie Zorgstandaard Dementie werkt samen met de regionale dementie netwerken in Nederland aan de implementatie van de zorgstandaard. Dit is immers een belangrijk hulpmiddel om op het juiste moment de juiste ondersteuning te kunnen bieden aan mensen met dementie en hun naasten. Dit programma maakt onderdeel uit van de Nationale Dementiestrategie van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en wordt aangestuurd door DNN (Dementie Netwerk Nederland).                                                            

Deel deze pagina via: