Naar hoofdinhoud Naar footer

Clariska van Biessum

Onderzoeker - Onderzoek en validatie

Nieuwe kennis over ontwikkelingen binnen de langdurende zorg moet voor zorgprofessionals toegankelijk en toepasbaar zijn. Als onderzoeker bij Vilans draag ik hieraan bij door de verbinding te leggen tussen de wetenschap en de praktijk. Ik geloof dat hierdoor het beste van twee werelden samenkomt en deze elkaar juist versterken en verrijken. Ik krijg energie van het maken van de juiste vertaalslag tussen partijen en individuen om hen te helpen elkaars taal te (leren) verstaan. Hiermee werk ik toe naar antwoorden op uitdagende zorgvraagstukken die nieuwe inzichten kunnen geven voor de wetenschap, de praktijk én die van betekenis zijn voor de hulpbehoevende mens. Het laveren tussen de wetenschap en de zorgpraktijk, dat maakt voor mij het werken bij Vilans uniek.

Leren en verbeteren

Het is mijn ambitie om zorgorganisaties te ondersteunen in het verbeteren van de zorg door met elkaar te leren en reflecteren. Ik geloof dat het benutten van de beschikbare informatie in een zorgorganisatie helpt om een beter beeld te krijgen van de geboden zorg. Dit beeld is niet statisch en wordt onder andere bepaald door de ervaringen van iedereen die hierbij betrokken is. Hierover in gesprek gaan en het uitwisselen van perspectieven en ideeën vormen voor mij de sleutel voor continue verbetering ofwel ontwikkeling van de zorg. Dan kan je spreken van een lerende organisatie met betrokkenheid naar elkaar en met een gedeelde verantwoordelijkheid voor het leren en verbeteren van de zorg.

Wapenfeiten

  • Achtergrond als neuropsycholoog en vaktherapeut.
  • Ruime ervaring in de zorgpraktijk binnen uiteenlopende functies.
  • Zoekt de verbinding tussen wetenschap en de praktijk.
  • Als onderzoeker betrokken bij het programma Waardigheid en trots op locatie rond het thema leren en verbeteren van kwaliteit.
  • Verricht promotieonderzoek naar de lerende organisatie binnen de verpleeghuissector bij de Vrije Universiteit Amsterdam. 
  • Denkt graag mee op strategisch, tactisch en operationeel niveau.