Naar hoofdinhoud Naar footer

Franka Dinnissen

Senior adviseur - Kennismanagement

Bij Vilans kan ik bijdragen om de zorg  persoonsgerichter te maken en te verbeteren. Een voorwaarde hiervoor is om een goede kennisstrategie te ontwikkelen. Het ontwikkelen van nieuwe kennis tot aan het toepassen door mensen in de praktijk. Door een gerichte kennisstrategie ondersteun ik dit proces en het beoogde effect bij de doelgroep. Zo gaat kennis stromen! Ik hou ervan om hierbij gebruik te maken van mijn creativiteit en out of the box denken.

Kennismanagement is in het kort het planmatig werken aan een kennisstrategie die zich richt op kennisinventarisatie (probleemstelling/verwacht effect), kennisontwikkeling (aanpak/activiteiten), kennis deling en toepassing (bruikbaarheid doelgroep/implementatie) en kennis evaluatie (heeft de verwachte impact plaatsgevonden/bijstelling).

Als Senior Adviseur Kennismanagement ben ik namens Vilans onder ander andere betrokken bij: 

  • De ontwikkeling van Online Communities (Product Owner) 
  • Dementie projecten zoals voor dementie op jonge leeftijd (YOD-INCLUDED) en de implementatie van de Zorgstandaard Dementie

Wapenfeiten

  • Mijn MSc Integrated Care design heb ik in 2022 afgerond rondom: Reablement voor de nieuwe generatie ouderen. 
  • Ik heb een achtergrond als Hematologie Verpleegkundige, Technisch Thuiszorg Verpleegkundige, Kwaliteitsverpleegkundige en als Adviseur Beleid en Kwaliteit bij een ouderenzorgorganisatie. In deze functies heb ik veel gewerkt met ouderen, chronisch zieken, mensen met dementie en hun naasten en medewerkers betrokken in de zorg. 
  • Ik beschik over een goed gevulde rugzak met kennis rondom scholing, coaching, kwaliteitsontwikkeling, kwaliteitsmanagement, kennismanagement en implementatie, beleidsontwikkeling en projectmanagement.
  • Ik heb een Bachelor of Arts - BA (Honours) fine art. Deze creativiteit neem ik mee in alles wat ik doe.