Naar hoofdinhoud Naar footer

Irme de Bonth

Expert - Leren en veranderen

Irme de Bonth is expert op de thema’s structurele kwaliteitsverbetering en vrijheidsbeperking. Zij is een vanuit inhoudelijk visie werkende resultaatgerichte adviseur. Met hart voor kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen. Sterk in het maken van de verbinding tussen strategie en het primair proces. Deskundig, analytisch en betrokken. Met een goed gevoel voor risico’s, integer en transparant werkend.

Met haar ervaring als verpleegkundige, gezondheidswetenschapper, adviseur en manager in de zorg is ze in staat aan te sluiten bij alle niveaus binnen organisaties en daar verbinding tussen aan te brengen.

'De reden waarom ik gekozen heb voor de zorgsector, wil ik nog dagelijks in praktijk brengen. Dit vanuit zowel de strategische invalshoek als wel de ondersteuning van medewerkers bij het leren en verbeteren van kwaliteit van zorg.'

 ‘Als procesbegeleider, coach of projectleider ga ik samen met professionals in de zorg steeds weer op zoek naar mogelijkheden om de zorg voor cliënten te verbeteren. Daarbij ben ik een doorpakker en een verbinder. Vanuit een grondige analyse met oog voor de harde en de zachte kant, zoek ik samen met betrokkenen naar oplossingen die echt werken.’