Zorg
en ondersteuning

Door corona leven we in een lastige tijd. Mensen uit risicogroepen, ouderen en mensen met een beperking hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden. Je wil dan weten waar je aan toe bent. Zodat je goede keuzes kunt maken.

Zorg en ondersteuning

Mensen met een kwetsbare gezondheid hebben meer contact met zorgverleners dan andere mensen. Bijvoorbeeld een arts of de thuiszorg. Wat betekent corona voor het contact met de mensen die jou helpen?

Zorg en ondersteuning

Sommige mensen ervaren na corona nog lange tijd klachten. Dat heet: long covid. ‘Long’ is hier een Engels woord en betekent: lang. Het gaat om klachten als: 

 • vermoeidheid 
 • kortademigheid
 • geheugenproblemen of concentratieproblemen
 • snel moe na een kleine inspanning, zoals traplopen
 • geen boodschappen kunnen doen
 • je werk niet kunnen doen 

Deze klachten duren enkele weken, maar soms ook maanden. Wel kan de ernst van de klachten minder worden in de loop van de tijd.  

Kijk voor meer informatie over mogelijke klachten na corona op de website van Thuisarts: Ik heb (misschien) corona gehad

Hulp en ondersteuning bij klachten die lang duren 

Heb je al lange tijd klachten na corona? Bespreek je klachten met je huisarts.

Ook kan je terecht bij de organisatie C-support. Deze organisatie geeft mensen met blijvende klachten na corona informatie, advies en ondersteuning. Dat kan gaan over de volgende onderwerpen: 

 • gezondheid 
 • (psycho)sociale vragen. Dat zijn geestelijke en maatschappelijke vragen.
 • werk en inkomen

Klik voor meer informatie hier: Hoe C-support u helpt - C-support 

Vergoeding herstelzorg  
De zorgverzekering vergoedt paramedische herstelzorg aan mensen met corona die tijdens hun herstel ernstige klachten of beperkingen ervaren. Paramedische zorg is bijvoorbeeld: fysiotherapie, oefentherapie of logopedie.  

Je hebt hiervoor geen aanvullende verzekering nodig. Je basisverzekering is genoeg. Je betaalt wel het eigen risico. En je hebt een verwijzing nodig van je huisarts.  

De verwijzing van je huisarts vraag je zo snel mogelijk. Dat moet binnen 6 maanden zijn na je positieve coronatestuitslag.  

Wil je meer weten over wat paramedische zorg is na corona? En wie deze herstelzorg kan krijgen? Klik op de link: Paramedische herstelzorg na COVID-19 

Tip(s): 

 • Op het coronaplein van het Longfonds vind je ook meer informatie. Ook vind je hier mogelijkheden om contact te leggen met lotgenoten. Klik op de link: Coronaplein 
 • Op internet zijn er nog meer groepen voor lotgenoten. Bijvoorbeeld op Facebook. Je kan de online groepen vinden door op de volgende woorden te zoeken: long covid lotgenoten. 

Het RIVM doet onderzoek naar long covid. Wil je meedoen? Of wil je er meer over lezen? Klik hier: LongCOVID-onderzoek  

Tip(s):

Risicogroep

Heb je zorgvervoer nodig zoals de regiotaxi, Wmo-vervoer of Valys? Dan zorgt het protocol voor zorgvervoer ervoor dat je ook in tijden van corona veilig kunt reizen.

In het protocol staan regels voor jou als passagier en voor de chauffeur. Deze regels moeten de kans op verspreiding van corona zo klein mogelijk maken.

Voor wie geldt het protocol?

Het protocol geldt voor iedereen vanaf 18 jaar die gebruik maakt van of werkt voor:

Regels uit protocol zorgvervoer

Hoofdregels voor jou:

 • Behoor je tot een risicogroep en/of ben je niet gevaccineerd? Draag dan een medisch mondneusmasker. Dit heet ook wel een chirurgisch mondneusmasker.

  Kan je door een ziekte of beperking geen mondkapje dragen? Dan hoef je dat niet te doen. Maar je moet wel aantonen dat je onder de uitzonderingsregel valt. Gebruik daarvoor de ‘Eigen verklaring uitzondering mondkapjesplicht’. Die vind je hier.
 • Er mogen 2 personen per rij stoelen of bank zitten met een lege zitplek tussen hen in. Dit geldt ook als je in een rolstoel zit.
 • Ga niet naast de chauffeur zitten.

Regels voor de chauffeur 
Ook de chauffeur draagt een medisch mondneusmasker.

Tip(s):

Meer over het protocol zorgvervoer lees je hier.

Regels voor iedereen voor het openbaar vervoer, taxi en touringcar vind je hier:

Risicogroep

Bespreek je zorgvragen altijd met je (huis)arts, zorgverlener of medisch specialist. Hieronder vind je alvast belangrijke informatie op een rijtje.

Zorg en ondersteuning thuis

Iedere zorgverlener die bij je thuis zorg verleent, houdt zich aan de basisregels. Dit verkleint de kans op verspreiding van het coronavirus.

Als je het prettig of veilig vindt, kun je het volgende doen:

 • Je kunt vragen of jouw zorgverlener zoveel mogelijk afstand houdt.
 • Je kunt vragen of jouw zorgverlener een mondkapje of handschoenen gebruikt.
 • Je kunt zelf een mondkapje dragen als je dat prettig vindt.

Heb je zelf last van coronaklachten zoals verkoudheid en keelpijn? Of weet je dat je corona hebt? Neem dan contact op met jouw zorgverlener. Bespreek of de zorg op een later moment kan. Kan dat niet? Dan kan je zorgverlener persoonlijke beschermingsmiddelen bestellen en gebruiken.

Denk je dat jouw zorgverlener coronaklachten heeft? Dan mag je daarnaar vragen. Voor de zekerheid kan je de zorgverlener vragen om een mondkapje en handschoenen te dragen. Je kan zelf ook een mondkapje dragen.

Voor meer informatie over het gebruik van beschermingsmiddelen, zie vraag 3. Bekijk voor meer informatie over dagbesteding de vragen en antwoorden hier: Sociale contacten en dagbesteding | Vilans.

Zorg door huisarts of in het ziekenhuis

Neem altijd contact op met jouw huisarts of vaste behandelaar als je nieuwe klachten krijgt. Of als bestaande klachten erger worden. Twijfel niet: iets wat nu klein is, kan over een jaar misschien groter zijn geworden.

Huisartsen proberen zoveel mogelijk zorg te geven zoals je dat gewend bent. Maak wel eerst een afspraak voordat je naar de huisarts gaat.

Ook ziekenhuizen hebben naast de zorg voor coronapatiënten tijd voor andere patiënten.

Behandelingen op afstand

Er kan nog heel veel, ook al hebben we met corona te maken. Er zijn vaak mogelijkheden voor behandeling op afstand. Zoals een telefonische afspraak of via beeldbellen. De zorgverlener zal altijd met jou overleggen over de zorg die je krijgt.

Meer weten over corona en de zorg door:

Informatie over de afspraak

Let goed op de informatie die de zorgverlener geeft over deze afspraak via de website of in de brief die je krijgt. Bijvoorbeeld over de maatregelen die in het ziekenhuis gelden of dat je maar 1 persoon mee mag nemen naar de afspraak.

Wat kan ik doen als mijn zorg is uitgesteld?

Is jouw zorg door corona uitgesteld? Of moet je lang wachten op zorg of een behandeling? Doe dan het volgende:

 • Neem contact op met jouw zorgverlener, (huis)arts of specialist. Bespreek wat het wachten betekent voor jou en jouw klachten. En bespreek wat je zelf kunt doen.
 • Neem contact op met jouw zorgverzekeraar en vraag: waar kan ik het snelst geholpen worden? Alle zorgverzekeraars en zorgverleners doen hun best om je zo snel mogelijk te helpen.

Tip(s):

 

Risicogroep

Ook na vaccinatie moet jouw zorgverlener beschermingsmiddelen gebruiken. Bijvoorbeeld een mondkapje, schort of handschoenen.

Vaccinatie geeft geen 100% bescherming en het is nog niet bekend hoe lang het vaccin beschermt. Ook kan iemand die gevaccineerd is soms nog het virus verspreiden. Daarom zijn persoonlijke beschermingsmiddelen nog steeds nodig.

Welk beschermingsmiddel gebruikt jouw zorgverlener? Dat hangt van de volgende situaties af:

 • Waar je zorgverlener werkt: binnen of buiten het ziekenhuis.
 • Of je zorgverlener 1,5 meter afstand kan houden.
 • Of je wel of geen klachten hebt die lijken op corona.

Zorgmedewerkers in verpleeghuizen, gehandicaptenzorg of GGZ

Zorgverleners krijgen het advies om een medisch mondkapje te gebruiken. Bijvoorbeeld verzorgenden en verpleegkundigen in verpleeghuizen of de gehandicaptenzorg.

Zij werken volgens medische richtlijnen en houden zich aan de landelijke en regionale maatregelen. Zij kunnen zelf bepalen of ze in sommige situaties juist wel of niet een mondkapje gebruiken.

Daarnaast kan een zorgaanbieder, zoals een zorginstelling, voor openbare ruimten bepalen dat iedereen daar een mondkapje op moet.

Tip(s):

Lees meer over het gebruik van mondkapjes en persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg:

Risicogroep

Neem bij twijfel altijd contact op met jouw huisarts of vaste behandelaar. Bij nieuwe klachten of als bestaande klachten erger worden. Ook in coronatijd. Want de zorg en ondersteuning gaat zoveel mogelijk door.

Is het veilig?

Je kan veilig naar je huisarts of het ziekenhuis gaan. Huisartsen en ziekenhuizen zorgen ervoor dat de kans op besmetting zo laag mogelijk is.

De persoon die jou behandelt zal altijd proberen besmetting van corona te voorkomen. Voor jou, maar ook voor zichzelf. Daarom gaat de afspraak misschien anders dan je gewend bent.

Regels
Zorgaanbieders, zoals de huisarts en de fysiotherapeut, mogen zelf bepalen welke regels er in het gebouw gelden. Bijvoorbeeld of je 1,5 meter afstand houdt of een mondkapje draagt. Je kan er voor kiezen om toch een mondkapje te dragen. Ook als er niet om wordt gevraagd.

Daarnaast vragen ziekenhuizen aan patiënten en bezoekers om ervoor te zorgen dat je gevaccineerd, genezen of getest bent. Dit is om kwetsbare patiënten te beschermen.

Ga je naar het ziekenhuis en ben je niet gevaccineerd, getest of genezen van corona? Neem dan contact op met de persoon die jou behandelt. Overleg wat je dan het beste kunt doen.

Gezondheidscheck vooraf
Heb je een afspraak met jouw behandelaar? Let dan goed op de informatie die je over jouw afspraak krijgt. Je krijgt van tevoren via mail of telefoon vragen over klachten die bij corona kunnen passen. Dat is de gezondheidscheck.

Heb je (misschien) corona? Of 1 van je huisgenoten? Als het echt nodig is, kan de afspraak doorgaan. Er gelden dan andere afspraken en regels. Die krijg je van tevoren uitgelegd.

Hoe gaat het tijdens de afspraak?
De persoon die jou behandelt, schudt geen handen. Hij of zij draagt misschien een plastic scherm voor het gezicht, een bril, masker of handschoenen. Jullie houden zo veel mogelijk afstand van elkaar.

Moet jouw arts langer dan 3 minuten dicht bij jouw gezicht komen? Of langer dan 15 minuten binnen 1.5 meter van jou? Dan zal hij of zij wel een masker en/of bril dragen.

Ben je toch bang om bij een bezoek aan je huisarts of het ziekenhuis corona op te lopen? Vraag voorafgaand aan jouw bezoek wat de maatregelen zijn.

Tip(s):

 • Had je een afspraak maar kon de behandeling niet doorgaan door corona? Dan heb je vast vragen over het hoe het verder gaat. We spreken dan van inhaalzorg. Op Rijksoverheid.nl vind je daar informatie over: Inhaal zorg, wanneer word ik geholpen?
 • Wil je weten welke vragen je kunt krijgen als je bijvoorbeeld naar een tandarts, fysiotherapeut of sportclub gaat? De vragen van de Gezondheidscheck vind je op Rijksoverheid.nl.
 • Meer informatie over corona en het ziekenhuis vind je hier.
 • Tips over een veilig bezoek aan jouw arts vind je op Thuisarts.nl.
Risicogroep

Het kan het zwaar zijn om lange tijd voor iemand te zorgen. Dan is het fijn te weten waar je hulp kunt krijgen.

Steunpunt mantelzorg kan helpen

Elke gemeente heeft een Steunpunt Mantelzorg. Zij kunnen je helpen de weg te vinden naar de juiste hulp. Het steunpunt van de gemeente van je naaste kun je op internet opzoeken. Tik hiervoor de naam van de gemeente en het woord ‘mantelzorg’ in. Vaak vind je dan de naam en contactgegevens van de organisatie.

Zorgladder mantelzorg

De Zorgladder Mantelzorg geeft handige informatie. Bijvoorbeeld over hoe je hulp van je omgeving of van vrijwilligers kunt vragen. Maar ook over ondersteuning uit de Wmo of verpleging en verzorging aan huis. Je kunt ze ook bellen als je er niet uit komt.

De Rijksoverheid heeft een pagina over corona en zorg voor mensen die thuis wonen. Daar vind je ook actuele informatie en tips voor mantelzorgers.

Digitale hulpmiddelen

Misschien kunnen digitale hulpmiddelen jou helpen. Bijvoorbeeld sensoren in huis die waarschuwen als je naaste is gevallen. Maar ook beeldbellen kan een oplossing zijn bij het onderhouden van contact.

Tip(s):

 • Heb je behoefte om stoom af te blazen? Bel dan met de Luisterlijn: 0900 - 0767.
 • Bij het Steunpunt Coronazorgen vind je informatie over hoe je met je gevoelens en zorgen om kan gaan. Waar nodig krijg je doorverwijzingen voor hulp.
Risicogroep

Op de website van Per Saldo vind je actuele informatie over corona en het pgb. Per Saldo is de belangenvereniging van budgethouders.

Tip(s):

Risicogroep