Naar hoofdinhoud

Webinar 'wat betekent de MDR voor de inzet van medische hulpmiddelen in de langdurige zorg?'

Startdatum

16-02-2023 15:00

Einddatum

16-02-2023 17:00

Sinds 26 mei 2021 beschermt de Medical Device Regulation (MDR) de gezondheid en veiligheid van alle EU-burgers. De MDR is primair ontwikkeld en bedoeld voor de fabrikanten van medische hulpmiddelen. Maar natuurlijk raakt de MDR de zorg en zorgprofessionals in de langdurige zorg ook. Om de betekenis van de MDR voor en de raakvlakken met de langdurige zorg duidelijk te maken organiseert Vilans een webinar op 16 februari aanstaande. Het webinar begint om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

Programma webinar 

  • Opening door Sanne van der Weegen, projectleider Digitale Zorg, Vilans.
  • ‘Introductie op de MDR voor de langdurige zorg’ door dr. Laura de Vries, Coördinerend/Specialistisch Inspecteur bij de IGJ. In haar bijdrage bespreekt Laura de opbouw en inhoud van de MDR op hooflijnen, en op welke actoren deze zich richt. Vervolgens besteed ze aandacht aan de gevolgen van de MDR voor het zorgveld en dan natuurlijk met name voor de langdurige zorg.
  • De MDR in de praktijk. Alles komt goed. Maar hoe dan? In mei 2016 zette de Nederlandse minister van VWS haar handtekening onder de MDR. Zeven jaar verder maken we de balans op en kijken we vooruit: door Ir. René Drost, directeur NAMCO Zorg en Technologie.
  • Naar maat en de MDR: een pragmatisch benadering’ Met toelichting vanuit praktijkproject ‘Ergotherapie en 3D Printen door dr. Monique Lexis van Zuyd Hogeschool en Iwan de Jong, Universiteit van Maastricht
  • Hoe raakt de MDR innovatie in de zorg? Ir. Pim Pellikaan, wetenschappelijk stafmedewerker CCMO
  • Discussie met panelleden onder leiding van Sanne van der Weegen met als panelleden: Laura de Vries, Monique Lexis, René Drost, Iwan de Jong, Pim Pellikaan en Tonko Wedda 

Heb je vragen? 

Wil je graag dat bepaalde vragen behandeld worden tijdens het webinar? Deel deze dan met Carolien Kuitenbrouwer, via c.kuitenbrouwer@vilans.nl. Dan zorgen wij ervoor dat de sprekers deze vragen behandelen. 

Aanmelden: 

Aanmelden kan via dit formulier.

Deel via