Naar hoofdinhoud Naar footer

6 maal 6 tips voor vertalen wetenschap naar praktijk

‘Wetenschappelijke kennis krijgt pas echt waarde als mensen uit de praktijk deze kennis ook toepassen’, zegt Lisa Delmée, senior adviseur bij Vilans en projectleider van het project ‘Kennis laten stromen; van wetenschap naar de praktijk’. De eerste ‘vertalingen’ van wetenschap naar praktijk zijn nu gereed.

Onderzoek toegankelijk voor professional

Er wordt veel en nuttig onderzoek gedaan waar, naast wetenschappers, ook zorgprofessionals baat bij hebben om de zorg te verbeteren. ‘Maar’, zegt Delmée, ‘wetenschappelijk onderzoek is lang niet altijd toegankelijk voor de professional. Het wordt gepubliceerd in internationale vakbladen en de praktische toepasbaarheid is niet direct duidelijk. Het ontbreekt vaak aan tijd en geld, maar ook aan kennis en vaardigheden om het onderzoek te ‘vertalen’ naar de praktijk.’

Voor AMC, ’s Heeren Loo, Ben Sajet Centrum en RIVM een goede reden gehoor te geven aan de oproep van Vilans om samen te werken aan handreikingen hoe wetenschap en praktijk meer met elkaar te verbinden.

Kennisproducten

Delmée: ‘We hebben vooral gefocust op succesvol vertalen van wetenschappelijke kennis naar praktische en direct inzetbare kennisproducten. Wat komt daarbij kijken? Hoe doe je het goed? Wat werkt? Een goede vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk zit hem vooral in toegankelijke taal, geschreven vanuit perspectief van de praktijk en het continu betrekken van de doelgroep (de mensen uit de praktijk) bij het maken van de vertaling.’

Wetenschapper op een verjaardag

De concrete tips gaan in op 6 elementen: inhoud, vorm, taal, betrokkenheid bij en contact met de praktijk. Denk hierbij aan het toetsen van kernboodschappen, woordkeuze en het testen van conceptversies: vraag om feedback. Delmée: ‘Daarnaast is het belangrijk om wetenschappers mee te nemen in de vertaalslag. Bijvoorbeeld door een wetenschapper te laten vertellen over zijn onderzoek, zoals hij dat op een verjaardag zou doen.’

6 maal 6 tips voor de praktijk

De tips zijn bedoeld voor iedereen die betrokken is bij wetenschappelijk onderzoek waar de zorgprofessionals uit de praktijk baat bij kunnen hebben. Met deze tips kunnen zij ervoor zorgen dat de praktijk ook écht profiteert van de beschikbare wetenschappelijke kennis. 

Uit de praktijk

Een van de partners is ’s Heerenloo. De website van het expertisecentrum is heringericht om deze toegankelijker te maken voor zorgprofessionals en ook de teksten zijn aangepast. Vilans en ’s Heerenloo werkten ook samen aan een vertaling van hun wetenschappelijk onderzoek over EMB: mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. 

Een greep uit de resultaten

  • De vertaling van het onderzoek ‘Samen beslissen in de langdurende zorg’ van Ruth Pel, promovenda bij AMC en adviseur bij Vilans.
  • Een vertaling van onderzoek naar Veerkracht op initiatief van het Ben Sajetcentrum in samenwerking met VU Amsterdam Center on Ageing (een samenwerkingsverband van VU, VUmc en AMC) is in deze vorm tot stand gekomen samen met ons als Vilans. De inhoud is gebaseerd op interviews met wetenschappers die onderzoek doen of hebben gedaan naar veerkracht van ouderen of hun omgeving (mantelzorgers, buurten).
  • De kern van een succesvolle vertaling hebben we samengevat in ‘6 x 6 tips voor vertalen van wetenschap naar de praktijk van de langdurende zorg’. De tips zijn onderverdeeld in 6 elementen: inhoud – vorm – taal – proces – contact met praktijk – contact met wetenschap. Er is niet echt een volgorde. Bekijk alle tips in de download onderaan deze pagina.

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersoon