Naar hoofdinhoud Naar footer

Wegwijzer - 8 principes van succesvolle cliëntenparticipatie

Door cliënten en familie te betrekken bij beleid en vernieuwingen kunnen zorgorganisaties beter en efficiënter aansluiten op wensen en behoeften van cliënten en bewoners. En daar gaat het uiteindelijk om. Maar hoe doet u dat? In de wegwijzer ‘Op weg met cliënten, familie en verwanten’ zetten wij 8 principes van cliëntenparticipatie op een rij.

8 keer cliëntenparticipatie goed organiseren

Deze principes helpen u cliënten, familie en verwanten te betrekken:

  1. Visie: cliëntenparticipatie werkt alleen als u het doet omdat u het écht wilt. Cliëntenparticipatie is geen vraag, maar een vanzelfsprekendheid. Het is onderdeel van de visie van een organisatie.
  2. Investeren: succesvolle participatie organiseren van cliënten, familie en verwanten gaat niet van de ene op de andere dag. Het kost tijd en geld om mensen te betrekken bij de plannen, om focus aan te brengen, alle lagen uit de organisatie mee te krijgen en methoden uit te proberen.
  3. Vanuit alle lagen: alle lagen in de organisatie moeten echt achter samenwerken met cliënten en naasten staan.
  4. Met elkaar bepalen: in de organisatie bepaalt u samen met zorgmedewerkers, cliënten, familie, verwanten en eventuele externe stakeholders waar u naartoe wilt en wat daarvoor nodig is.
  5. Methoden: een methode inzetten kan zorgmedewerkers helpen aandacht te hebben voor het bredere perspectief. Daarnaast helpen methoden om naasten en verwanten te betrekken.
  6. Stap voor stap en uitproberen: het is belangrijk om open het proces in te gaan. Betrek mensen die ervoor open staan om dingen uit te proberen, te leren van fouten en op basis daarvan de volgende stap te bepalen.
  7. Meer kijken naar elkaar: veel initiatieven staan op zichzelf. Ruimte genoeg dus om binnen en tussen organisaties te kijken naar welke vormen goed werken en waar nog kansen liggen. Het levert mooie inzichten op als u op een andere manier en in een nieuwe samenstelling het gesprek aangaat.
  8. Successen delen en fouten maken: bewandel de weg van onzekerheden. Zorg voor een leercultuur waarin ‘fouten maken’ erbij hoort en waarin u successen deelt.

Cliënten en verwanten betrekken

Wij hebben de wegwijzer ‘Op weg met cliënten, familie en verwanten’ ontwikkeld om zorgorganisaties te helpen cliënten, familie en verwanten effectief te betrekken. Naast de 8 principes bevat de wegwijzer verwijzingen naar hulpmiddelen en geleerde lessen, ideeën, tips en dilemma’s uit de praktijk. Voor deze vernieuwde uitgave hebben wij bestuurders geïnterviewd. De wegwijzer is met name bedoeld voor bestuurders, beleidsmakers en teamleiders.

Meer informatie over cliëntenparticipatie

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersoon