Naar hoofdinhoud Naar footer

Conny Helder: ‘Van verpleeghuisplék naar verpleeghuiszórg'

Zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan. Met die woorden lichtte minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport maandag 4 juli het nieuwe zorgprogramma ‘Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen’ (WOZO) toe. Dat deed zij op het congres Waardigheid en trots in Nieuwegein.

YouTube video thumbnail

Met het WOZO-programma wil de minister samen met partners bereiken dat ondersteuning en zorg zich aanpassen aan de voorkeur van ouderen om zo lang mogelijk regie op het eigen leven te houden en dat zware, complexe zorgvragen zo lang mogelijk worden uitgesteld of zelfs worden voorkomen. ‘Als we niet nu in beweging komen, dan loopt de zorg alleen nog maar meer vast. Omdat het aantal mensen dat we nodig hebben voor de mensen die zorg nodig hebben, volstrekt onvoldoende is. Willen we voorkomen dat we in een scenario terechtkomen dat we alleen maar moeten verschralen, dan moeten we nu een omslag maken. En ik realiseer me dat we deze omslag moeten maken terwijl het al heel druk is in de zorg. Maar het goede nieuws is dat ik nu al hele goede voorbeelden zie van deze omslag.’

Ommezwaai nodig

De minister ziet oplossingen vooral bij mensen thuis. In plaats van dat mensen in de laatste fase van hun leven naar het verpleeghuis gaan, zal juist de verpleeghuiszorg zich naar de mensen thuis toe bewegen. En daar is een behoorlijke ommezwaai voor nodig. Van het versterken van de huisartsen en wijkverpleegkundigen, het beter ondersteunen van mantelzorgers en het weer actief maken van ouderen en de inzet van zorgtechnologie. Het zijn allemaal activiteiten die we in Nederland met elkaar moeten uitrollen volgens de minister. ‘Ouderen willen het op een andere manier, dat zien we in de afgelopen jaren. Veel meer ouderen wonen in de thuissituatie en willen daar ook blijven wonen. Bijvoorbeeld met hun partner samen. Daar hebben wij de zorg in de thuissituatie onvoldoende op ingericht.’

'Buiten de lijntjes kleuren'

'Het is mijn streven dat we hier over vijf jaar zitten en kunnen vaststellen dat we een omslag hebben gemaakt met zijn allen. Dat er voldoende huizen geschikt zijn gemaakt voor toekomstbestendig wonen, dat we anders werken met technologie en vooral ook zorgprofessionals de ruimte geven om de zorg anders in te richten en soms zelfs een beetje buiten de lijntjes te kleuren.’

Deel deze pagina via:

Contactpersoon