Naar hoofdinhoud Naar footer

Toekomst ouderenzorg: meer focus op passende en digitale zorg

Minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport presenteert in een brief aan de Tweede Kamer haar visie en aanpak voor de toekomst van de ouderenzorg. De nadruk ligt onder andere op meer preventie, meer passende woningen voor ouderen en meer technologie. Daar staat tegenover dat de personeelsnorm van twee zorgverleners op acht verpleeghuisbewoners wordt losgelaten.

Net als in veel andere sectoren heeft de zorg nu al te maken met een groot personeelstekort. Een tekort dat alleen maar oploopt. Daarom moeten ‘we de zorgverleners die er zijn optimaal inzetten’ staat in de Kamerbrief. ‘Het is in de verpleeghuiszorg van belang over te stappen van de huidige personeelsnormen op normen die gaan over de kwaliteit van leven van de oudere en aansluiten bij wat hij of zij wenst en nodig heeft. In een brede en veilige cultuur van continu reflecteren, leren en verbeteren.’

Leren en verbeteren

Eén van de leidende principes voor kwaliteitsverbetering is dus het ‘continu leren en verbeteren’. Samen met werkgevers, de toezichthouders en verzekeraars wordt gekeken hoe zij (nog meer) kunnen stimuleren tot een veilige leercultuur. Er wordt momenteel al gewerkt aan de doorontwikkeling van de kwaliteitskaders Verpleeghuiszorg en Gehandicaptenzorg waar leren en verbeteren een belangrijke plaats inneemt.

‘Het is van belang dat zorgverleners voortdurend kunnen leren en verbeteren aan de hand van die informatie, zoals bijvoorbeeld centraal staat in de kwaliteitskaders Verpleeghuiszorg en Gehandicaptenzorg. En door eenvoudigweg in gesprek te zijn met patiënten, cliënten, naasten en collega’s om van elkaar te leren en voortdurend de vraag te stellen of de zorg past bij de werkelijke vraag.’

Extra woningen en zorgtechnologie

Naast de focus op leren en verbeteren moeten er volgens de minister 50.000 extra woningen komen voor ouderen die zorg nodig hebben. Geen klassieke verpleeghuisplekken, maar woningen speciaal voor ouderen waarbij de zorg wordt geregeld. 

Met het oog op de personeelstekorten kan technologie zorgverleners veel tijd besparen en tegelijkertijd de mensen zelf erg helpen. Denk aan een apparaat dat helpt bij het aandoen van steunkousen of een robot die je op het juiste moment eraan herinnert welke pillen je moet nemen. 

Kwaliteitsregistraties

Dit jaar nog komt het wetsvoorstel kwaliteitsregistraties zorg waarmee meer inzicht verkregen kan worden in ‘Wat werkt’. Ook wordt ingezet op het (versneld) updaten van richtlijnen en meer systematisch implementeren van uitkomsten van evaluatieonderzoek in de zorgpraktijk.

Regeldruk

Ook het verminderen van administratieve lasten blijft een aandachtspunt. Door meer in te zetten op uitkomstinformatie en minder op structuur- en procesindicatoren en bijvoorbeeld door automatische registratie en hergebruik van data.

Deel deze pagina via:

Contactpersoon