Naar hoofdinhoud Naar footer

Implementatie eHealth alleen succesvol als je over de grens kijkt

Een steeds groter wordende groep ouderen, een enorme stijging van de zorgkosten en onvoldoende zorgpersoneel. Het zijn niet alleen uitdagingen waar Nederland mee te maken heeft. In heel Europa spelen dezelfde problemen. Volgens de Europese Commissie is zorgtechnologie daarom absoluut noodzakelijk om ouderen langer gezond en actief thuis te laten wonen.

YouTube video thumbnail
YouTube video thumbnail

Ieder jaar worden tientallen miljoenen aan subsidie verstrekt om innovatieve diensten en producten te ontwikkelen om ouderen (en hun verzorgers) te helpen om gezond thuis te blijven wonen. Dit gebeurt via het AAL Programma. AAL staat voor Active and Assisted Living. Dit is een financieringsprogramma, opgezet door de Europese Commissie. 

Het voordeel van samenwerking met het buitenland

Sinds 2008 zijn er 220 projecten gefinancierd door AAL. Met behulp van de subsidie kunnen aanvragers vanaf nul een hele nieuwe innovatie ontwikkelen. Ze krijgen budget om uiteindelijk tot een oplossing te komen die zo ingezet kan worden in de praktijk. Het voordeel van deze internationale samenwerking is dat Nederlandse zorgorganisaties zo wél de ruimte krijgen om een bepaalde innovatie te kunnen opschalen. Dit zou onmogelijk zijn als ze alleen binnen de kleinere Nederlandse markt actief zouden zijn.

Vilans-onderzoeker Henk Herman Nap heeft veel ervaring in verschillende AAL-projecten zoals FreeWalker en eWare. Hij ziet nog meer voordelen van internationale samenwerking:

  • Je moet samenwerken met de besten om de grootste impact te kunnen bereiken. Dat kan dus alleen door internationaal samen te werken. 
  • Ieder land heeft zijn eigen paradepaardjes op het gebied van innovatie in de zorg. Partnerschappen zijn noodzakelijk om het bredere perspectief te zien. 
  • Vergrijzing is niet alleen een Nederlandse uitdaging. Het is een wereldwijd probleem. Dat vergroot de kansen voor eHealthtoepassingen.
  • Internationale samenwerking vergroot de markt op het gebied van kennisdeling en innovatie.
  • Het vormen van lerende netwerken houdt Europa competitief. Onderlinge competitie zorgt voor nog betere innovaties. 

Hele andere werkwijze nodig

Ondanks alle voordelen is de implementatie in de praktijk de grootste uitdaging. Vooral omdat er allemaal verschillende landen betrokken zijn bij AAL. Nederland heeft immers andere zorgwetten en aanbestedingsregels dan België, Italië en Spanje.

Om de implementatie in de praktijk te doen slagen is het cruciaal dat zorgprofessionals betrokken worden. ‘Daarom moeten zorgmedewerkers getraind worden om anders te gaan werken met nieuwe technologieën,’ zegt Nap. ‘Zorgmedewerkers hebben decennia op een hele andere manier gewerkt. Zo’n omschakeling is een hele uitdaging.’

Technologie moet zich aanpassen aan mensen

De verandering moet niet alleen van zorgmedewerkers komen, vindt Nap. ‘Alle technologieën, ook AI en Big Data, moeten zich aanpassen aan mensen. Implementatie lukt alleen als nieuwe producten en diensten van ontwerp af aan mede door eindgebruikers zijn ontwikkeld. Dus mét ouderen, zorgprofessionals en mantelzorgers.’

Digital first

Dat de inzet van digitale technologieën cruciaal is blijkt ook uit rapport ‘Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies’ dat in januari is aangeboden aan minister Hugo de Jonge. Daarin staat dat ‘digitaal het nieuwe normaal moet worden’. En niet alleen voor zorgaanbieders, óók voor ouderen zelf! 

Grootschalig gebruik van digitale technologieën kan leiden tot méér eigen regie, een hogere kwaliteit van leven én een doelmatiger inzet van schaarse zorgverleners. Het grote voordeel van digitalisering is dat dit één van de weinige oplossingen is voor de uitdagingen in de zorg die niet leidt tot nog meer inzet van (toch al onvoldoende aanwezig) personeel. Daardoor is dit dus ook een oplossing die er juist voor kan zorgen dat de zorg in de toekomst betaalbaar en organiseerbaar blijft.

Deel deze pagina via:

Contactpersoon