Naar hoofdinhoud Naar footer

Externe leefcirkel nieuw in de Kennisbank Digitale Zorg

Gepubliceerd op: 09-06-2023

Een externe leefcirkel of leefcirkel XL is een geografische zone waarbinnen een cliënt zich vrij kan bewegen. Dankzij de inzet van deze technologie kunnen bepaalde cliënten bijvoorbeeld buiten de muren van het verpleeghuis weer meer bewegingsvrijheid krijgen. De kosten en baten van de technologie zijn recentelijk opgenomen in de Kennisbank Digitale Zorg.

De Kennisbank Digitale Zorg is een centraal platform voor kennisuitwisseling over digitale zorg. We delen onafhankelijke informatie over verschillende typen zorgtechnologie waarbij aandacht is voor de harde en zachte kosten en baten en bij wie ze terechtkomen. Daarnaast delen we kennis over (best) practices, ervaringen met pilots, de opzet van pilots, financieringsmogelijkheden en in welke context toepassingen waardevol zijn.

Waardebepaling leefcirkel

De effecten van de inzet van externe leefcirkels zijn meer zelfstandigheid, een groter gevoel van vrijheid en meer levensgeluk bij cliënten door meer leefruimte voor cliënten. Daarnaast blijven cliënten actiever. Dit heeft positieve gevolgen op hun mobiliteit en psychische gesteldheid. Mogelijk leidt dat tot een vermindering van wegloopincidenten. Medewerkers en cliënten ervaren ook minder onrust wanneer een cliënt het gebouw verlaat. Medewerkers kunnen een veiliger gevoel krijgen, omdat ze minder incidenten en escalatie verwachten. Dit draagt mogelijk bij aan een vermindering van het ziekteverzuim.

Voor meer informatie over leefcirkels, bekijk de technologie in de Kennisbank Digitale Zorg.

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan