Naar hoofdinhoud Naar footer

Kennisnetwerk Dementie intensiveert samenwerking en werkt aan toekomstgerichte dementiezorg

Na vijf jaar versterken deelnemers van het Kennisnetwerk Dementie hun samenwerking voor de komende drie jaar. Het netwerk richt zich op toekomstgerichte dementiezorg. Dit jaar ligt de focus op zelfredzaamheid in relatie tot informele zorg en dementie in de thuissituatie.

Het Kennisnetwerk bestaat uit AxionContinu, Marga Klompé, Pleyade, Topaz, WZH, Zonnehuisgroep Amstelland en kennisorganisatie Vilans. Samen vormen zij een lerend netwerk. De organisaties wisselen kennis en ervaringen uit op het gebied van dementiezorg en –ondersteuning. Het netwerk is een verbinding tussen wetenschap en praktijk waarbij praktijk altijd het uitgangspunt is. 

Focus op verdieping

Dit jaar focust het netwerk op eigen regie en zelfredzaamheid in relatie tot informele zorg en sociaal netwerk bij mensen met dementie. Ook wordt gericht op goede zorg voor mensen met dementie in de thuissituatie en soepele overgang naar het verpleeghuis.

Belangrijke thema’s gericht op de toekomst. Dat vindt ook Erwin Bleumink, lid raad van bestuur bij Vilans. Hij ziet dat de dementiezorg voor grote uitdagingen staat. ‘Dit vraagt om meer dan alleen kennis uitwisselen, maar ook gezamenlijk ontwikkelen in het netwerk’

Diversiteit aan functies

Het netwerk heeft een bijzondere samenstelling, aldus Bleumink. ‘In veel lerende netwerken wisselen medewerkers met dezelfde functie kennis uit. In dit netwerk gaat het juist om te samenwerking tussen verschillende functies; zoals tussen verzorgende, bestuurder en onderzoeker.’ De uitwisseling en ontwikkeling van kennis vindt plaats in werkgroepen en tijdens inhoudelijke bijeenkomsten bij elkaar op locatie (‘Kijkje in de keuken’).

Samenwerking met mantelzorgers

Het eerste ‘Kijkje in de keuken’ van dit jaar was op donderdag 20 april bij zorgorganisatie Topaz. Het thema eigen regie en zelfredzaamheid stond centraal. De eerste concrete stappen zijn gezet. Komende periode gaat het netwerk aan de slag met het thema: samenwerking met mantelzorgers. De mantelzorger en zorgverlener willen samen de beste zorg en ondersteuning voor de bewoner met dementie. Maar in de praktijk zijn er ook uitdagingen om die samenwerking goed vorm te geven. Hoe zorg je voor onderling vertrouwen en kom je tot echte samenwerking? Het netwerk gaat de komende tijd aan de slag met dit thema om van elkaar te leren en samen nieuwe kennis op dit thema te ontwikkelen.

Deel deze pagina via:

Contactpersoon