Naar hoofdinhoud Naar footer

Landelijke Kennisbank eHealth voor meer eenheid

Vilans stond samen met Digital Health Center en de Thuisleefgids op het podium tijdens de openingsmanifestatie van de e-healthweek 2020. De partijen bouwen gezamenlijk aan de ‘Landelijke Kennisbank eHealth’, een online kennisbank voor de implementatie van eHealth. Secretaris-generaal Erik Gerritsen van het ministerie van VWS riep tijdens de bijeenkomst meteen op tot gezamenlijke actie en samenwerking.

Erik Gerritsen: ‘Vandaag de dag is er nog geen overzicht van de beschikbare hulpmiddelen en innovaties. Daarnaast is nauwelijks bekend wat andere gebruikers van deze producten vinden, bij welke vraag een bepaald product juist wel of niet goed werkt en in welke setting dit product het beste gebruikt kan worden. De kennisbank moet daar verandering in brengen. Ik roep iedereen op tot gezamenlijke actie.’

Testen eHealthinnovaties

Voor Vilans is eHealth-expert Henk Herman Nap aangesloten. Nap: ‘Alle initiatieven die zich bezig houden met het verzamelen van kennis over eHealth willen we verbinden en meerdere partijen hebben nu al hun interesse getoond, waaronder CZ, Zilveren Kruis, Erasmus Universiteit, Tilburg Universiteit, Gemeente Breda, HAN, HU, Windesheim en ZonMw. We willen kennis kunnen stapelen en een methodiek ontwikkelen voor het betrouwbaar en deelbaar testen van nieuwe eHealth-innovaties in de langdurige zorg. Samen met zorgaanbieders, onderwijs, kennisinstellingen, zorgvragers en professionals.'

Nu nog versnipperd beeld

Nap vervolgt: ‘We zien in Nederland hogescholen, onderzoeksbureaus en soms ook zorgorganisaties zorgtechnologieën evalueren. Een goede ontwikkeling, maar omdat iedereen weer een andere methode gebruikt met verschillende uitkomstmaten, krijg je een versnipperd beeld van de meerwaarde van zorgtechnologie. Dat maakt vergelijken lastig. Daarnaast zou het fijn zijn als we onderzoek kunnen stapelen. Nu voeren organisaties vaak kleine pilots uit onder zo’n 40 tot 60 mensen. Dat is dan in aantal te klein om harde conclusies uit te trekken. Daarom zou het fijn zijn als we deze onderzoeken bij elkaar kunnen optellen. Maar dat kun je alleen doen als er sprake is van uniformiteit in de waardebepaling. Met het project Waardegedreven eHealth werken we daarom aan een eerste opstap naar meer uniformiteit. Als Vilans zijn we verantwoordelijk voor de coördinatie en kennisdeling van dit project.'

Kennisbank Digitale Zorg

Naast de kennisbank eHealth is er ook de Kennisbank Digitale Zorg. Dit is een centraal platform voor kennisuitwisseling over digitale zorg. We delen onafhankelijke informatie over verschillende typen zorgtechnologie waarbij aandacht is voor de harde en zachte kosten en baten en bij wie ze terechtkomen. Daarnaast delen we kennis over (best) practices, ervaringen met pilots, de opzet van pilots, financieringsmogelijkheden en in welke context toepassingen waardevol zijn. 

Deel deze pagina via:

Contactpersoon