Naar hoofdinhoud Naar footer

Leertechnologie - Van werkplek naar leerplek

Organisaties gebruiken al veel technologie om het leren en ontwikkelen te ondersteunen, blijkt uit onderzoek van Vilans. Vooral e-learning, intranet en internet zijn populair. De invloed van technologie op het werkplekleren wordt als zeer positief ervaren; er is dan ook behoefte aan zorgorganisaties die ‘leren door technologie’ stimuleren.

Hoe maken zorgorganisaties gebruik van technologie om te leren? Wat gebruiken zorgorganisaties al en hoe kan dit bijdragen aan werkplekleren? Wij hielden een online enquête onder 46 mensen met affiniteit met leertechnologie. De deelnemers komen uit het onderwijs, de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg.

Leren op de werkplek

We leven in een informatiemaatschappij, kennis en technologie worden steeds belangrijker, maar kennis veroudert ook snel. Zorgprofessionals bezitten opgedane kwalificaties die niet altijd overeenkomen met wat ze in hun werk anno 2019 en in de toekomst nodig hebben. Dat heeft gevolgen voor werken en leren in de zorg. Leren vindt steeds meer plaats op de werkplek en de mogelijkheden van technologie hebben deze ontwikkeling flink versneld. Bij werkplekleren staat het met elkaar in gesprek gaan over concrete werksituaties centraal, om te reflecteren en feedback te geven. Dit kan ook online.

Hoe kan technologie helpen bij werkplekleren?

Naast dat technologie een middel is waarmee we onze huidige manieren van leren kunnen versterken, zorgt het ook voor nieuwe manieren van leren. Technologie kan communiceren, samenwerken en werplekleren ondersteunen, waardoor werken deels leren wordt. Zo kan iedere werkplek een échte leerplek worden. Technologie kan ervoor zorgen dat informatie op het juiste moment - als je het nodig hebt - beschikbaar is.

Waar kun je aan denken bij leertechnologie?

Je kunt een kennisvraag opzoeken op je mobiel, je online netwerk gebruiken om feedback te krijgen op je werkzaamheden of met virtual reality je vaardigheden verbeteren. Met technologie kun je gemakkelijk kennis opdoen en delen. Sommige technologieën zijn specifiek ontwikkeld voor leren, zoals de elektronische leeromgeving en e-learning. Apps en social media zijn dat niet, maar worden hier wel voor gebruikt. Ook big data, chatbots en augmented reality kunnen toegepast worden. Al deze technologische ontwikkelingen kunnen het leren nog verder personaliseren. Technologie maakt het mogelijk om te leren wat, waar en wanneer we maar willen.

Wat gebruiken zorgorganisaties aan leertechnologie?

Dat technologie tal van mogelijkheden biedt op het gebied van leren is duidelijk, maar wat gebruiken zorgorganisaties nu al? Wat zijn hun ervaringen en wat hun behoeftes? Uit de enquête bleek dat er al veel technologieën worden gebruikt om het leren te ondersteunen, met name e-learning en intra- en internet. Nieuwere technologieën zoals augmented en virtual reality worden daarentegen nog weinig toegepast. Ook de dagelijks toegankelijke technologieën, zoals apps, games en social media worden niet veel gebruikt bij het leren. De invloed van technologie op het werkplekleren wordt in ieder geval als zeer positief ervaren. Medewerkers vinden het leuk om te leren met technologie en kunnen op het moment dat zij het nodig hebben snel toegang krijgen tot informatie. Ook geven ze aan dat het voor meer inzicht zorgt en dat het geleerde beter beklijft.

Waar hebben medewerkers behoefte aan?

Medewerkers geven aan dat ze meer met technologie willen doen. Dat dit nu nog relatief weinig gebeurt, heeft vaak te maken met gebrek aan geld, tijd en technische mogelijkheden. Ook is genoemd dat de inzet van technologie ten koste kan gaan van het persoonlijke contact. 60% van de respondenten geeft aan dat er behoefte is aan zorgorganisaties die ‘leren door technologie in de zorg’ stimuleren. Daarbij heeft bijna de helft van de respondenten behoefte aan een ‘leerlab’ om technologieën uit te proberen en aan een overzicht met ervaringen, ontwikkelingen en toepassingen.

Hoe nu verder?

We verwachten dat werkplekleren nog beter en effectiever gerealiseerd kan worden met de inzet van technologie als organisaties weten wat er is en hoe ze dit kunnen toepassen. De al beschikbare technologie, zoals de mobiele telefoon, kan ook meer gebruikt worden. Maar ook chatbots en robots zijn beschikbaar om op andere manieren informatie op te nemen. Vilans gaat de komende tijd meer kennis delen over wat de mogelijkheden zijn en hoe technologie het leren op de werkplek kan ondersteunen, zodat de werkplek nog meer een leerplek kan worden. Houd hiervoor deze pagina in de gaten!

Deel deze pagina via:

Contactpersoon