Naar hoofdinhoud Naar footer

Meer ondersteuning vanuit organisatie nodig bij onbegrepen gedrag

Gepubliceerd op: 31-05-2022

Veel zorgmedewerkers vinden het lastig om goed om te gaan met onbegrepen gedrag. Ze hebben daarbij meer ondersteuning nodig vanuit hun organisatie, zowel in de ouderenzorg als de gehandicaptenzorg. Dit blijkt uit het rapport ‘Omgaan met onbegrepen gedrag’. Lees over de drie belangrijke aandachtsgebieden.

Maar liefst 80 tot 95% van de mensen met dementie en/of een verstandelijke beperking in de langdurige zorg krijgt in het ziekteproces te maken met gedragsproblemen. Denk aan apathie, agressie of onrust ’s nachts. Als deze gedragsproblemen een negatief effect hebben op de bewoner of zijn omgeving spreken we van onbegrepen gedrag, of ook wel probleemgedrag. En dat heeft behoorlijk wat impact. Op de bewoner zelf natuurlijk, maar ook op de medebewoners en de zorgprofessionals.

Ondanks de grote hoeveelheid erkende methodieken en richtlijnen vragen zorgprofessionals zich nog vaak af hoe om te gaan met onbegrepen gedrag.

Aandachtsgebieden bij ondersteuning bij onbegrepen gedrag

Juist doordat onbegrepen gedrag door heel veel factoren is bepaald, bestaat dé oorzaak van onbegrepen gedrag niet en dé oplossing evenmin. Dit wordt zowel in de ouderenzorg als in de gehandicaptenzorg zo ervaren. Ondanks de grote hoeveelheid methodieken en richtlijnen vragen zorgprofessionals zich nog vaak af hoe om te gaan met onbegrepen gedrag. Het is daarom belangrijk dat zorgorganisaties hun medewerkers hierbij ondersteunen. Vilans onderzocht wat hiervoor nodig is. Wat gaat er goed? En waar kunnen zorgorganisaties medewerkers meer ondersteuning bij bieden?

1. Meer kennis door opleiding en training

De meeste kennis en ervaring met onbegrepen gedrag doen zorgprofessionals pas op als ze in de praktijk aan de slag gaan. Slechts een derde van de ondervraagden voor dit onderzoek gaf aan dat ze tijdens hun vooropleiding voldoende hadden geleerd over dit onderwerp. Daarom is het belangrijk dat zorgorganisaties zorgen voor een goed aanbod met relevante trainingen voor hun medewerkers.

2. Een eenduidige en heldere werkwijze

Er is veel behoefte aan een specifieke aanpak voor onbegrepen gedrag en aan duidelijke richtlijnen en afspraken. Een eenduidige en heldere werkwijze kan zorgprofessionals houvast bieden en de samenwerking binnen teams verbeteren.

3. Niet alleen, maar samen

Een goede samenwerking met collega’s is belangrijk. Door de kennis en ervaring van alle teamleden bij elkaar te leggen kom je veel eerder tot een juiste aanpak. Dit vraagt om een veilige cultuur met ruimte voor steun en begrip, waarin zorgmedewerkers in alle openheid met elkaar kunnen overleggen.

Meer tijd en aandacht door extra ondersteuning

Door als zorgorganisatie aandacht te besteden aan de benodigde kennis, een eenduidige en heldere werkwijze en een betere samenwerking kunnen zorgprofessionals beter hun werk doen. De tijd die dit oplevert kunnen de zorgprofessionals besteden aan extra aandacht voor de bewoner.

Het rapport ‘Omgaan met onbegrepen gedrag’ is geschreven in het kader van het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg. Benieuwd naar het rapport? U kunt dit hieronder downloaden. Er is ook een praatplaat over dit onderwerp. Gebruik deze om samen met uw collega’s te kijken wat er binnen uw organisatie speelt en wat er nodig is om beter om te gaan met onbegrepen gedrag.

Downloads

Deel deze pagina via: