Naar hoofdinhoud

Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg

Praktijk en wetenschap in de langdurige zorg dichter bij elkaar brengen. Dat is het doel van het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg. Om cliënten met een langdurige zorgvraag goede zorg te geven moeten zorgverleners beschikken over de juiste kennis. Het programma beoogt beschikbare kennis nog beter inzichtelijk, vindbaar en toepasbaar te maken voor zorgverleners. Daarnaast is het doel zorgverleners nog meer te betrekken bij het ontwikkelen en delen van kennis. Zo werken we aan een cultuur waarin verbinding tussen onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk vanzelfsprekend is.

Bekijk de onderstaande video over het programma:

Voor wie?

Het programma is bedoeld voor zorgprofessionals en onderzoekers in de langdurige zorg, en studenten en professionals in het mbo, hbo en universitair onderwijs.

Met wie?

Vilans voert het programma uit, samen met ZonMw, de academische werkplaatsen in de ouderenzorg en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Opdrachtgever is het ministerie van VWS.

Activiteiten

  • Kennisvragen: In kaart brengen over welke onderwerpen in de langdurige zorg meer kennis beschikbaar zou moeten zijn en deze vragen zo prioriteren dat ze in onderzoeksagenda’s kunnen worden verwerkt.
  • Informatie op maat: Onderzoeken hoe informatie op maat kan worden aangeboden en hulpmiddelen daarvoor ontwikkelen, onder ander op basis van data.
  • Offline kennis delen: congressen organiseren om praktijk en wetenschap met elkaar in verbinding te brengen en kennis over te brengen.

Opbrengsten

Op de opbrengstenpagina vindt u tools, video’s, verslagen van bijeenkomsten, rapporten en achtergronddocumenten die zijn voortgekomen uit het programma. Deze producten helpen u bij het verspreiden van kennis binnen en buiten uw organisatie.

Meer weten? 

Gerelateerde media:

Agenda

Er zijn geen agenda-items bij dit project.

Deel via

Onze contactpersonen bij dit project