Naar hoofdinhoud Naar footer

Nieuwe artikelen in Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Beïnvloedt een publiekscampagne de mate van bewustwording van het verminderen van het risico op dementie? En zijn mensen daardoor gemotiveerd voor gedragsverandering? Aanstaande donderdag verschijnt de juni-uitgave van het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (TGG) met antwoorden op deze vragen.

In het eerste artikel in de juni-uitgave van TGG wordt een publiekscampagne in Limburg geëvalueerd die als doel had mensen van middelbare leeftijd bewust te maken van een gezonde leefstijl op het verminderen van de kans op dementie.

Evidence-based medicine

Evidence-based medicine met evidence-based-richtlijnen vormt de basis voor de behandeling van de groep kwetsbare en multimorbide ouderen. Maar, hoe toepasbaar zijn de huidige medisch specialistische richtlijnen bij deze heterogene groep ouderen? In deze studie werden alle richtlijnen uit de Nederlandse Richtlijnendatabase onderzocht.

Praktijk Ouderengeneeskunde

Het derde artikel beschrijft een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van 'Vijf jaar Universitaire Praktijk Ouderengeneeskunde (UPO)'. De UPO is in 2015 opgericht als versterking van de eerstelijnszorg voor (kwetsbare) ouderen. Deze praktijk maakt de deskundigheid van de specialist ouderengeneeskunde (SO) beschikbaar in de eerstelijn.  In dit artikel wordt geïnventariseerd wat de waarde van deze zorginnovatie is voor de eerstelijnszorg voor ouderen met complexe (multi)morbiditeit. Daarnaast zijn de kosten van UPO-zorg en de verwachte, gebruikelijke zorg vergeleken.

Euthanasiewensen

Het vierde artikel 'Casemanagers over hun rol bij (toekomstige) euthanasiewensen van mensen met dementie' beschrijft een kwalitatieve studie, gericht op het verkrijgen van inzicht in hoe casemanagers omgaan met schriftelijke euthanasieverklaringen van mensen met dementie. Het blijkt dat de betrokkenheid van casemanagers zich niet beperkt tot gesprekken over schriftelijke euthanasieverzoeken.

Inschrijven

Schrijf u nu in en ontvang ieder kwartaal een TGG-nieuwsbrief gericht op het wetenschapsgebied van de gerontologie en geriatrie in al zijn facetten, met bijdragen uit de biologische, medische, psychologische en sociale wetenschappen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de noodzakelijke wisselwerking tussen gerontologie en geriatrie.

Deel deze pagina via: