Naar hoofdinhoud Naar footer

Nieuwe subsidieregeling voor ontregelprojecten

Gepubliceerd op: 15-08-2022

Op 1 september opent het ministerie van VWS de eerste aanvraagronde voor de subsidieregeling '[Ont]regelprojecten zorgaanbieders'. De eerste aanvraagronde duurt tot en met 30 september. Met de subsidieregeling kunnen zorgorganisaties zelf aan de slag met het verminderen van regeldruk in de eigen organisatie.

Zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten binnen de eigen organisatie of die in samenwerking met andere zorgaanbieders (al dan niet Zvw) worden uitgevoerd.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, gelden een aantal voorwaarden:

  • De activiteiten hebben als doel het schrappen, vereenvoudigen of herinrichten van administratieve processen.
  • De subsidieaanvrager was voor 1 juli 2020 actief als Zvw-zorgaanbieder.
  • De activiteiten moeten de administratieve lasten van minimaal 10 zorgmedewerkers verlichten.
  • Zorgmedewerkers worden betrokken bij het opstellen en uitvoeren van de activiteiten.

Drie subsidierondes

In totaal stelt het ministerie van VWS 9,5 miljoen euro voor de subsidieregeling beschikbaar dat wordt verdeeld over drie subsidierondes:

  1. Eerste aanvraagronde: 1 t/m 30 september 2022
  2. Tweede aanvraagronde: 1 t/m 31 maart 2023
  3. Derde aanvraagronde: 1 t/m 30 november 2023

De hoogte van een subsidieaanvraag kan variëren van 25.000 tot 124.999 euro. Van de totale kosten voor de activiteiten wordt ten minste 25 procent door de aanvrager zelf gefinancierd. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt het subsidiebedrag verdeeld door loting.

Deel deze pagina via: