Naar hoofdinhoud Naar footer

Niemand weet of ouderen uit commercieel verpleeghuis vaker naar ziekenhuis gaan

In commerciële verpleeghuizen wordt de medische zorg geleverd door huisartsen. Vanwege de enorme complexiteit van cliënten wordt door de huisarts de expertise van de specialist ouderen geneeskunde ingeroepen. Hierover moeten instellingen, huisarts, specialist ouderengeneeskunde en het zorgkantoor afspraken maken, stelt demissionair minister Conny Helder in een artikel van Skipr. Ze erkent dat het soms lastig is om de medische zorg goed te regelen en dat de beschikbaarheid van de artsenfunctie goed geregeld moet zijn.

Dit wordt ook herkend in het programma MGZ in de regio, waarin regio’s met elkaar afspraken maken over bijvoorbeeld taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen huisartsen, specialist ouderengeneeskunde. Een goed voorbeeld waar MGZ in de regio actief is in ondersteuning op deze samenwerking is in centraal Gelderland. Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde gaan samen met kleinschalige woonvormen onderzoeken hoe zij meer uniforme afspraken kunnen maken over samenwerking, stepped care en triage. Omdat deze regio net als elders het aantal kleinschalige woonvormen toe ziet nemen en het basisaanbod van huisartsen onder druk komt te staan.

Gehandicaptenzorg

Niet alleen in de ouderenzorg spelen vragen over samenwerken zich af. Ook in de gehandicaptenzorg ziet MGZ in de regio soortgelijke vraagstukken, waarbij de arts verstandelijk gehandicapten de expertise inroept of samenwerking opzoekt met een verpleegkundig specialist.

Voor beide sectoren biedt MGZ in de regio ondersteuning, voornamelijk gericht op vraagstukken rondom strategie en/of implementatie van medische generalistische zorg. Stuur een mail met gerichte vraag naar mgzinderegio@vilans.nl.

Programma Medische generalistische zorg in de regio

Vilans voert samen met Erasmus in opdracht van het ministerie van VWS het programma uit. MGZ in de regio biedt regionale initiatieven hulp om (domeinoverstijgende) samenwerking te realiseren rondom medisch generalistische zorg. Door ondersteuning, kennisverspreiding en onderzoek. Meer informatie is te lezen op www.vilans.nl/mgzinderegio. Liever eerst kennismaken met wat het programma biedt? Kom dan naar de landelijke netwerkbijeenkomst op 18 april aanstaande ‘Samen bouwen aan toekomstbestendige Medisch generalistische zorg in de regio’. 

Bron

Skipr

Deel deze pagina via:

Contactpersoon