Naar hoofdinhoud Naar footer

Kennisoverzicht psychische problemen en een verstandelijke beperking

Kennis over psychische problemen bij mensen met verstandelijke beperkingen is veelal versnipperd en daardoor niet altijd goed vindbaar. Bovendien ontbreekt er nog kennis over het herkennen en vaststellen van psychische problemen bij mensen met matige tot (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen en wat dan nodig is aan begeleiding en behandeling. Vilans komt daarom met een kennisoverzicht. Het overzicht kan dienen als bron voor programmering en/of uitvoering van toekomstig onderzoek.

Inhoud van het kennisoverzicht: 

  • Onderwerpen rond psychische problemen bij mensen met een verstandelijke beperking waarover professionals uit de gehandicaptenzorg graag meer kennis willen hebben. Vragen die zij hebben gaan bijvoorbeeld over complexe en meervoudige zorgvragen en bijzondere doelgroepen, psychisch welbevinden, waaronder stress en rouw en moeilijk verstaanbaar gedrag.
  • Knelpunten en uitdagingen in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen en psychische problemen. Denk daarbij aan het signaleren en vaststellen van psychische problemen bij mensen met een verstandelijke beperking, hoe hen te behandelen en te begeleiden, de vaak nog ontbrekende kennis bij medewerkers en het organisatorische schot tussen gehandicaptensector en geestelijke gezondheidszorg.
  • Beschikbare kennisproducten over psychische problemen bij mensen met een verstandelijke beperking. Het kennisoverzicht verwijst naar een bestand waarin per kennisproduct het doel is aangegeven (herkennen/signaleren, vaststellen/diagnosticeren, begeleiden of behandelen, het type kennisproduct (boek, website, toolkit), de doelgroep (lichte, matige, ernstige of zeer ernstige verstandelijke beperking), het type probleem (bijvoorbeeld angst- of stemmingsstoornis, autisme, gedragsstoornis) en voor welke levensfase het kennisproduct is ontwikkeld.
  • Partijen die momenteel bezig zijn met kennisontwikkeling die mogelijk antwoorden kan geven op kennisvragen uit de praktijk. Zo bevat het kennisoverzicht een opsomming van lopende onderzoeken van de academische werkplaatsen op dit terrein.

Het kennisoverzicht is een verdieping vanuit het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg, dat tot doel heeft praktijk en wetenschap in de langdurige zorg dichter bij elkaar te brengen.

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersoon