Naar hoofdinhoud Naar footer

Passende zorg vraagt om passende interventies

Gepubliceerd op: 11-04-2023

Om de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen, zet het kabinet in op passende zorg. Minister Helder ziet hierbij onder andere een belangrijke rol weggelegd voor onderbouwde interventies in de langdurige zorg. Zij heeft Vilans gevraagd de relevante kennis hierover te inventariseren en samen met de sector te ontsluiten. Dit schrijft zij in haar brief van 31 maart aan de Tweede Kamer.

Om de kwaliteit van leven te verbeteren voor mensen die langdurige zorg ontvangen, zijn er veel interventies die zorgprofessionals kunnen toepassen. Net als voor de curatieve zorg is het voor de langdurige zorg belangrijk om interventies te onderbouwen en overbodige interventies te schrappen. Zo maak je transparant welke interventies wel en niet werken in de Wlz.

Definitie interventie

Een interventie is een doelgerichte en systematische werkwijze om de situatie van één of meer cliënten te verbeteren of op niveau houden. Een interventie kan onder meer een aanpak, methode, praktische zorghandeling, protocol of hulpmiddel zijn. 

Transparant maken wat wel en niet werkt

VWS vindt het belangrijk  dat zorgprofessionals in de gehandicapten- en de ouderenzorg in de toekomst vaker interventies toepassen waarvan bewezen is dat ze effectief zijn (op basis van wetenschappelijk bewijs of positieve praktijkervaringen). En waarbij in de toekomst bij het maken van keuzes voor interventies ook rekening wordt gehouden met drie belangrijke maatschappelijke opgaven vanuit het kader Passende zorg: mensgericht, houdbaar en duurzaam. 

Vooruitlopend op de kamerbrief van eind maart heeft VWS afgelopen najaar aan Vilans als kennisorganisatie gevraagd om voor bovengenoemde sectoren transparant te maken welke interventies wel en niet werken. En om samen met de sector na te denken over een manier waarop we die onderbouwde (passende) interventies toegankelijk en eenvoudig vindbaar kunnen maken voor de gebruikers. De afgelopen maanden heeft Vilans hiervoor alvast het nodige voorwerk en -onderzoek gedaan. Daarnaast onderhoudt Vilans al geruime tijd de Databank Erkende Interventies, en heeft ruime ervaring met onderbouwde interventies.

Stakeholdersessie

Op 5 juni aanstaande presenteren we de uitkomsten van dit voorwerk aan alle diverse bij de langdurige zorg betrokken partijen. We willen van daaruit samen vaststellen hoe we verder gaan en welke scenario’s het meest kansrijk zijn om verder uit te werken. Het doel? Eén centrale toegang voor de gebruiker die inzicht wil in alle onderbouwde interventies op de diverse betrouwbare vindplekken. Zodat het straks eenvoudiger wordt om uit een set van relevante interventies keuzes te kunnen maken. Het programma Passende zorg – onderbouwde interventies loopt tot en met 2026.

In de dagelijkse zorgpraktijk wordt per cliënt bepaald wat passende zorg is. Vanuit het principe ‘samen beslissen’ gebeurt dit in samenspraak tussen de zorgprofessional, de cliënt en de naasten. Daarom is het de bedoeling dat passende interventies straks eenvoudig gevonden kunnen worden door al deze verschillende type gebruikers.

Veel interventies

Vilans heeft het afgelopen half jaar onderzoek gedaan naar bestaande vind-plekken (websites) op internet met interventies voor de langdurige zorg. Dit leverde in eerste instantie ruim 9600 unieke vindplekken op. Een overmaat van aan de meest uiteenlopende interventies. Op basis van een eerste kwalitatieve check brachten we dit aantal terug tot ruim 120 bruikbare en relevante vindplekken van onderbouwde interventies. 

Inventarisatie wensen en behoeften van de gebruikers

Vilans brengt nu in kaart op welke wijze de gevonden interventies onderbouwd zijn en hoe ze in de toekomst beter onderling vergeleken kunnen worden. Parallel hieraan doen we (allereerst) binnen de ouderenzorg onderzoek naar de manier waarop zorgprofessionals zoeken naar of behoefte hebben aan (andere) interventies als bestaande methodieken niet werken. Deze inzichten zijn straks leidend voor het inrichten van een centrale toegang. Daarnaast voeren we oriënterende gesprekken met stakeholders uit de langdurige zorg om te ontdekken wat er moet gebeuren om straks samen te kunnen bepalen hoe we interventies sector breed het beste kunnen ontsluiten en wie welke rol daarbij heeft. 

Wat is passende zorg?

Zorginstituut Nederland vat het als volgt samen: passende zorg is een manier van samenwerken die ervoor zorgt dat iedereen ook in de toekomst goede zorg kan krijgen. Dat is zorg die werkt, waar mogelijk dicht bij de patiënt en waarbij patiënt en zorgverlener samen beslissen. Het gaat om een ommezwaai in ons denken over zorg. Minder focus op ziekte en behandeling en meer inzet op gezondheid en wat iemand wel kan.

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan