Naar hoofdinhoud Naar footer

Position paper over belang van datagedreven werken in de zorg

De verwachtingen van datagedreven werken in de zorg zijn hoog. Tegelijkertijd is het voor veel zorgaanbieders om verschillende redenen lastig om hierin stappen te zetten. Kennisorganisatie Vilans hoopt met een position paper bestuurders, beleidsmedewerkers en adviseurs te motiveren om het gesprek aan te gaan over wat datagedreven werken voor hun eigen organisatie kan betekenen, en wat daar voor nodig is.

Datagedreven werken kan aanbieders van zorg en ondersteuning helpen de kwaliteit en efficiëntie van zorg te verbeteren. Dat stellen auteurs Bellis van den Berg, Dirk Lukkien, Hendrik Buimer, Minke ter Stal en Mariëlle Zondervan-Zwijnenburg in het paper. Ook kunnen inzichten uit data helpen bij de uitdagingen die gepaard gaan met de toenemende vraag naar zorg en de afnemende beschikbaarheid van zorg. 

Onduidelijkheid

Ondanks deze potentiële voordelen staat bij veel aanbieders van zorgen ondersteuning het datagedreven werken in de kinderschoenen. We zien dat veel aanbieders nog een visie moeten vormen ten aanzien van wat datagedreven werken kan betekenen in hun organisatie. Daarnaast is er bij zorgaanbieders vaak een beperkte beschikbaarheid van de benodigde expertise en ondersteuning, en een versnipperde IT-infrastructuur. Ook is tijd in de zorg vaak schaars. Dit kan innovatie, ook als het gaat om datagedreven werken, in de weg staan.

Kennis delen

In diverse projecten en programma’s verzamelt, verrijkt en verspreidt Vilans al kennis over datagedreven werken in zorg en ondersteuning. In de komende jaren zal dit thema vanuit Vilans meer aandacht krijgen zodat er voor aanbieders van zorg en ondersteuning meer en toepasbare kennis beschikbaar komt over hoe inzichten uit data te benutten en te ontwikkelen tot een datagedreven organisatie om ook op die manier bij te dragen aan toekomstbestendige zorg. Vilans trekt daarbij graag samen op met zorgaanbieders en andere partijen, om samen te leren en kennis te ontwikkelen over hoe datagedreven werken vorm kan krijgen. Daarnaast is Vilans mede-initiatiefnemer van het landelijke netwerk ‘Datagedreven werken in zorg en ondersteuning’. Het doel van dit netwerk is om datagedreven werken onder de aandacht te brengen bij zorg- en welzijnsaanbieders en te zorgen voor inspiratie, kennisdeling en verbinding op landelijk niveau.

Meer weten?

Deel deze pagina via: