Naar hoofdinhoud Naar footer

Sterk beleid nodig voor minder bureaucratie in de zorg

Premier Rutte geeft in de regeringsverklaring van 18 januari 2022 en het daarop volgende debat in de Tweede Kamer duidelijk aan dat de bureaucratie in de zorg en de regeldruk bij zorgprofessionals actief moet worden aangepakt. De nieuwe VWS-ministers Ernst Kuipers en Conny Helder, beiden met een achtergrond als ervaren bestuurders in de zorg, zijn voor de realisatie daarvan verantwoordelijk.

Vilans werkt al langere tijd met medewerkers van zorgorganisaties om regeldruk te verminderen, onder andere via het programma [Ont]Regel de Langdurige Zorg (ORDLZ). Vilans-bestuurder Erwin Bleumink: 'Vilans ziet dat het aanpakken van regeldruk en bureaucratie noodzakelijk is. Er is geen toekomstbestendige zorg mogelijk als werkplezier en ruimte voor zorgprofessionals niet voorop staan in de organisatie van de zorg. Het programma ORDLZ heeft samen met zorgprofessionals flinke stappen gezet voor duurzame oplossingen.' 

Else Stapersma, programmaleider ORDLZ, geeft aan dat dit heeft geleid tot het krijgen van inzicht in het probleem en vijf oplossingsrichtingen om te werken aan het verminderen van regeldruk.

Oplossingsrichtingen

Vijf oplossingsrichtingen die samen met de praktijk zijn opgehaald om te werken aan regeldruk zijn:

  1. Zorg dat zorgprofessionals weten wat ze wel en niet moeten registreren en waarom. 
  2. Zorg dat zorgprofessionals de vaardigheden bezitten om regels en registraties op relevantie te beoordelen en deze zo nodig ter discussie te stellen  
  3. Zorg dat zorgprofessionals de meerwaarde van regels en registraties in hun dagelijks werk ervaren door ook rekening te houden met de behoefte van de zorgprofessional.
  4. Geef zorgprofessionals vertrouwen in het omgaan met regels gesteund door een duidelijke visie. in een veilige omgeving waar ruimte is om fouten te bespreken
  5. Zet in op het stroomlijnen van werkprocessen en het optimaliseren van digitale systemen die bijdragen aan relevante en efficiënte registraties.

Concrete verbeteringen

Stapersma: 'Dit jaar pakt Vilans door en gaan wij samen met zorgprofessionals uit de praktijk aan de slag. Gezamenlijk zetten we de oplossingsrichtingen om in concrete verbeteringen om de regeldruk binnen de langdurige zorg te verminderen. Zorgverleners weten heel goed welke registraties werkelijk bijdragen aan goede zorg. Daarnaast richten wij ons ook op het vernieuwen en verbeteren van het systeem dat goed aansluit bij de dagelijkse praktijk van de zorgprofessional en de cliënt met als doel meer tijd voor de zorg en werkplezier.' 

'Het verminderen van bureaucratie in de zorg is niet simpel en vraagt doorzettingsvermogen', aldus Stapersma. 'Er zijn helaas geen gemakkelijke, snelle oplossingen. Een sterk beleid met een duidelijke richting is daarbij cruciaal. Het is goed dat deze regering daar vanaf de start op inzet.'

Deel deze pagina via:

Contactpersoon