Naar hoofdinhoud Naar footer

Toezichthouders op de zorg signaleren 3 trends

Gepubliceerd op: 28-10-2021

Drie nieuwe trends worden steeds relevanter voor toezichthouders in zorg en welzijn. De Wetenschappelijke Adviesraad van de vereniging voor zorgtoezichthouders NVTZ agendeert deze trends in zijn recent verschenen uitgave ‘Signalement 2021’.

In het Signalement 2021 ‘Blikverruimend Toezicht’ komen de trends ‘de juiste zorg op de juiste schaal’, ‘de governance van netwerken’ en ‘de toezichthouder als hoeder van de multi-loog’ naar voren. In het signalement roept de WAR toezichthouders op bij iedere trend hun rol hierin te vervullen.

Lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van de NVTZ en bestuursvoorzitter van Vilans Mirella Minkman zegt over de ‘juiste zorg op de juiste schaal’: ‘We zien in toenemende mate een regionalisering van zorg en welzijn. Het organiseren in netwerken neemt toe maar brengt echter ook vragen met zich mee als het gaat om de governance van samenwerkingsverbanden. Zo dienen organisaties zichzelf niet alleen anders te organiseren en strategische partnerschappen aan te gaan; ook de schaal waarop dit plaatsvindt dient opnieuw bezien te worden. Het onderliggende vraagstuk naar de meest passende schaal om integrale zorg te organiseren, krijgt vooralsnog minder aandacht en kent geen eenduidig antwoord. Het ontbreken van een heldere of goed doordachte schaal met bijbehorende afspraken kan in de praktijk tot onduidelijkheid, onnodig overleg, weinig voortgang en financiële risico’s leiden. Te weinig doordacht achter de trend aanlopen en het motto ‘veel beweging, maar weinig vooruitgang’ liggen op de loer.’

Downloads

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan