Naar hoofdinhoud Naar footer

Vilans presenteert zich op het 'Transforming Care Network-congres'

Kennisorganisatie Vilans heeft zich vorige week gepresenteerd op het Transforming Care Network-congres in Sheffield. Tijdens dit congres stonden de grote uitdagingen waar de zorg wereldwijd voor staat centraal. Dit internationale congres, dat voor de zesde keer werd georganiseerd, richt zich op de vraag hoe actuele ontwikkeling en beleid van invloed zijn op het werk van (informele) zorgverleners en degenen die zorg ontvangen. Vilans-bestuurder Mirella Minkman en senior adviseur Bellis van den Berg waren aanwezig.

Minkman: ‘Internationaal zijn er weinig kennisorganisaties zoals Vilans die kennis- en innovatieontwikkeling, toepassing van kennis in de praktijk en de toepassing van kennis in de praktijk en zo praktijk, wetenschap, beleid en onderwijs aan elkaar verbinden. Om die reden gaven wij vanuit Vilans een presentatie over de rol van kennisorganisaties in een gezamenlijke sessie met het UK Impact centre en het Zweedse kenniscentrum voor informele zorg (Nka). We hebben gedeelde missies en ervaringen, maar er zijn ook wat verschillen. Zo is het UK Impact center nog jonger, en bestaat nu 4 jaar en heeft de hoofdfocus op de implementatie, omdat dat vooral ontbrak in de UK. Het Centrum in Zweden heeft net als Vilans een bredere aanpak, maar is qua thematiek wat meer gefocust op de verbinding formele-informele zorg. Maar, uiteraard is het heel interessant om te leren van elkaar.’

Kennis verzamelen in de care

In de presentatie lieten Minkman en Van den Berg zien hoe Vilans op verschillende manieren kennisvragen verzamelt in de praktijk, kennis verrijkt en valideert en verspreidt via de kennispleinen, lerende netwerken en (online) bijeenkomsten. 'Ook presenteerden we hoe de grootschalige innovatie en implementatieprogramma’s van Vilans eruit en welke resultaten we daarmee boeken', aldus Van den Berg. Zij presenteerde de resultaten van het Waardigheid en Trots programma. Van den Berg: 'ook de schaal van een dergelijk programma bij langdurende zorg organisaties zie je niet vaak. In het W&T namen meer dan 500 verpleeghuisorganisaties deel en realiseerden we significante verbeteringen als het om kwaliteit van zorg. Dat is best uniek.'

Nieuwe programma's

In januari is een groot aantal nieuwe programma’s gestart bij Vilans. Ook het programma Waardigheid en trots wordt opgevolgd en richt zich op de transitie naar toekomstbestendige verpleegzorg. Ook deze programma’s staan het toepassen en verrijken van bestaande kennis, het verzamelen van kennisvragen in de praktijk centraal. Daarmee draagt Vilans bij aan de ontwikkeling van de kennisinfrastructuur in de langdurige zorg.  

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersoon