Naar hoofdinhoud Naar footer

Deelnemen aan nieuwe trajecten kennisorganisatie Vilans

De zorg staat voor grote uitdagingen. Een goede verbinding met informele zorg, kwaliteit en toegankelijkheid behouden, technologie inzetten, samenwerken in de regio. Als professional, organisatie of samenwerkingsverband sta je er niet alleen voor maar kun je aansluiten bij praktijkgerichte programma’s waar kennis en ervaringen gedeeld worden.

Vilans is de kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning. We combineren ervaringen met kennis uit onderzoek, en maken daar praktische kennisproducten van die je meteen kunt gebruiken. Dit jaar zijn we met een aantal nieuwe trajecten begonnen en zetten we een aantal projecten voort. Zie hieronder het overzicht en neem contact op voor meer informatie of sluit je aan.

Voor organisaties in de ouderenzorg

 • Waardigheid en Trots voor de toekomst: De vvt-sector ondersteunen bij het toepassen en benutten van kennis en innovaties om de verpleegzorg toekomstbestendig te maken. Al vele organisaties namen deel aan het Waardigheid en Trots programma met aantoonbaar resultaat. In W&T voor de toekomst zetten we de volgende stap.
 • Samen werken aan infectiepreventie: Laagdrempelige, kortdurende ondersteuning op maat bij hygiënisch werken en het voorkomen van infecties in verpleeghuizen.

Voor organisaties in de gehandicaptenzorg

 • Innovatie-impuls 2: Organisaties die technologie implementeren en opschalen via de Innovatie-Route ondersteunen met kennis, zodat de inzet van technologie vanzelfsprekend onderdeel wordt van zorg en ondersteuning en mensen met een beperking hierdoor meer eigen regie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven ervaren.
 • Begeleiding à la carte 2: Meer mensen met een beperking laten profiteren van vernieuwende persoonsgerichte zorg. Met dat doel brengt Begeleiding a la carte 2 organisaties die bezig zijn met vernieuwende persoonsgerichte zorg bij elkaar. Zodat door wederzijdse kennisuitwisseling aanpakken verder worden verbeterd en door meerdere organisaties worden toegepast.
 • Samen hygiënisch werken in gehandicaptenzorg: Ondersteuning op maat bij het hygiënisch werken en voorkomen van infecties in het dagelijks werk.

Voor organisaties in ouderenzorg en gehandicaptenzorg

 • RegioKracht: Regionale samenwerking tussen onder andere zorgaanbieders, zorgkantoren, gemeentes, en georganiseerde burgers ondersteunen en faciliteren bij het vinden en implementeren van oplossingen voor passende verpleegzorg aan kwetsbare mensen. Met name aandacht voor modern werkgeverschap, technologie, de opgave ‘scheiden en wonen’ en domeinoverstijgend samenwerken.
 • Wet zorg en dwang 2023 – 2025: Ondersteuningsprogramma voor professionals, managers en bestuurders met de focus op ‘Open van de deuren’ van gesloten afdelingen en ‘Wzd op de werkvloer’. Beide pakketten bestaan uit enthousiasmering en bewustwording plus verdiepende trajecten. Deze trajecten worden aangeboden op specifieke thema’s zoals familiezorg, Wzd en technologie, of bewustwording organisatie-breed.
 • Implementatie Zorgstandaard Dementie: In opdracht van Dementie Netwerk Nederland (DNN) helpen wij regionale dementienetwerken bij het toepassen van de Zorgstandaard Dementie.
 • Medisch generalistische zorg: Met een ervaren ondersteuningsteam bieden Vilans en Erasmus Universiteit regionale initiatieven hulp om (domeinoverstijgende) samenwerking te realiseren rondom medisch generalistische zorg. Door ondersteuning, kennisverspreiding en onderzoek gaan we samen op weg naar het toekomstbestendig, regionaal organiseren van medisch generalistische zorg!
 • [Ont]Regel de Langdurige Zorg: Zorgorganisaties ondersteunen om onnodige regeldruk te verminderen en te voorkomen.
 • Passende Zorg: onderbouwde interventies: Verkenning met de sector hoe we kennis over interventies beter vindbaar kunnen maken en hoe we interventies op eenduidige, begrijpelijke en toegankelijke wijze aan de gebruikers kunnen aanbieden.

Deel deze pagina via:

Contactpersoon