Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Onze contactpersonen bij dit project

Medisch generalistische zorg in de regio

De komende jaren komt de medische zorg voor ouderen en mensen met een beperking steeds meer onder druk te staan. Door de toenemende vergrijzing en complexiteit van zorgvragen in combinatie met langer thuis wonen en een groeiende schaarste aan zorgprofessionals, wordt het steeds moeilijker voor ouderen om toegang tot zorg te krijgen en houden. Ook voor veel mensen met een beperking kan de algemene medische zorg niet meer gegarandeerd worden. Onder andere omdat huisartsen(posten) contracten opzeggen en geen afspraken meer willen maken. Hoe organiseren en garanderen we nu en in de toekomst medische zorg en behandeling aan deze kwetsbare mensen?

MGZ in de regio doet dit door regionale projecten ondersteuning te bieden op vraagstukken rondom strategie en implementatie. Ook delen we kennis en bieden we handvatten om zelf aan de slag te gaan. Dit doen we door praktijkverhalen beschikbaar te stellen en bijeenkomsten te organiseren op onderstaande onderwerpen.

Het programma Medisch generalistische zorg in de regio ondersteunt (zorgkantoor)regio’s en regionale samenwerkingsinitiatieven die experimenteren op het gebied van medisch generalistische zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking. Binnen deze projecten wordt geëxperimenteerd met nieuwe samenwerkingsvormen om de zorg voor deze doelgroepen regionaal, – anders - te organiseren, intra- en extramuraal. De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) doet binnen het programma onderzoek naar werkzame patronen (en barrières) bij regionalisering, waardoor we praktijkkennis kunnen combineren met kennis uit wetenschappelijk onderzoek.

Toekomstbestendige medisch generalistische zorg gaat over de bereidheid om de eigen capaciteit te investeren in gezamenlijke oplossingen en nieuwe dienstverleningsvormen.

Marloes Berkelaar, programmaleider MGZ in de regio

MGZ in de regio faciliteert versnelling door deze regionale projecten ondersteuning te bieden op vraagstukken rondom strategie en implementatie. Ook delen we kennis, om andere regio’s te inspireren en handvatten te bieden om zelf aan de slag te gaan. We organiseren fysieke en online bijeenkomsten, zoals leerkringen en netwerkbijeenkomsten.