Naar hoofdinhoud Naar footer

Programma MGZ in de regio

MGZ in de regio draagt bij aan (een versnelling van) toekomstige organisatie van regionale, domeinoverstijgende medische zorg en behandeling die 24/7 beschikbaar is voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking, ongeacht waar zij wonen. We ondersteunen regionale initiatieven met het vinden en ontwikkelen van organisatie- en domeinoverstijgende, innovatieve oplossingen en het realiseren van (domeinoverstijgende) samenwerking.

We faciliteren versnelling door ondersteuning te bieden op vraagstukken rondom strategie en implementatie. Samen met jou brengen we in kaart wat nodig is voor het zetten van de volgende stap naar een toekomstbestendige medische zorg in de regio.

3 pijlers MGZ in de regio

MGZ in de regio streeft naar een betere toegang tot medisch generalistische zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking, ongeacht waar zij wonen.

Dit doet het programma door te werken in 3 pijlers:

1. Ondersteuning

Ons ervaren ondersteuningsteam helpt bij realisatie van (domeinoverstijgende) samenwerking rondom medisch generalistische zorg in regio’s. Ondersteuning kan zowel op het gebied van implementatie als strategie. De opdrachtgever of eigenaar van het project in de regio is daarbij leidend. Heb je een ondersteuningsvraag? Mail dan naar mgzinderegio@vilans.nl.

2. Kennisverspreiding

Naast ondersteuning, is kennisverspreiding een belangrijke pijler in het programma. Binnen het programma wordt kennis opgehaald, onder andere in de ondersteuningstrajecten in de regio. Deze kennis wordt vervolgens landelijk gedeeld, zodat andere regio’s hier inspiratie en handvatten uit kunnen halen om zelf aan de slag te gaan met de organisatie van medisch generalistische zorg. Kennis wordt gedeeld in de vorm van praktijkverhalen en in de vorm van diverse online en fysieke bijeenkomsten, zoals leerkringen en netwerkbijeenkomsten. Hierbij ligt de nadruk op het laten zien van goede voorbeelden en samen leren

3.Onderzoek

MGZ in de regio combineert praktijkkennis met kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) identificeert door meerjarig wetenschappelijk (actie)onderzoek werkzame patronen (en barrières) bij regionalisering. Dit is waardevolle kennis die vervolgens door het programma landelijk gedeeld wordt.

Rol van Vilans, Erasmus Universiteit en VWS

MGZ in de regio wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Door de samenwerking met de EUR wordt praktijkkennis gecombineerd met kennis uit het wetenschappelijke onderzoek dat door de EUR wordt uitgevoerd.

Tips over programma MGZ in de regio

Er zijn geen tips.