Naar hoofdinhoud Naar footer

Ondersteuning

Ondersteuning door het programma MGZ in de regio is mogelijk in verschillende vormen, afhankelijk van de behoeften van de regio. Zo worden regelmatig leerkringen georganiseerd, waarin deelnemers kunnen uitwisselen over onderwerpen die op dat moment spelen. Ook is het mogelijk om ondersteuning van een adviseur te ontvangen.

Ondersteuning door adviseurs

Adviseurs van het ondersteuningsteam bieden op aanvraag van de regio of het samenwerkingsinitiatief ondersteuning bij het ontwerpen, implementeren en borgen van een oplossing voor de MGZ-vraagstukken in de regio. Zij denken mee over de strategie en implementatie van de gewenste oplossing en de scenario’s die tot deze oplossing moeten leiden. 

De regio/het samenwerkingsverband is daarbij altijd in the lead. Zij zijn opdrachtgever en stellen een eigen projectleider aan. De adviseurs van het ondersteuningsteam maken afspraken met de opdrachtgever over het doel en de aanpak van de ondersteuning. Hierbij kan van een groot scala aan mogelijkheden gebruik worden gemaakt, zoals procesbegeleiding, monitoring, ontwerpsessies, scenario-ontwikkeling en analysemodellen.

Hoe komt mijn regio in aanmerking voor ondersteuning?

Uw regionale MGZ-project komt in aanmerking voor ondersteuning als dit zich richt op de verbetering van de samenwerking tussen onder anderen de specialist ouderengeneeskunde, de huisarts en/of de arts verstandelijk gehandicapten.

Ons ondersteuningsteam sluit aan bij de fase waarin uw project zich bevindt en de ontwikkeling die daarbij gewenst is. We ondersteunen:

  • regio’s die aan de start staan van werken aan de MGZ-opgaven;
  • regio’s waar MGZ-initiatieven lopen en extra ondersteuning nodig hebben;
  • regio’s die op kop lopen en ondersteuning vragen bij opschaling en kennisdeling.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor ondersteuning van het programma MGZ in de regio door te mailen naar mgzinderegio@vilans.nl. Vanuit de regio wordt een projectleider en/of contactpersoon aangesteld voor het project. Als opdrachtgever en/of eigenaar van het project in de regio bent u leidend.

Kennisproducten over ondersteuning

Er zijn geen producten bij dit thema.

Tips over ondersteuning

Er zijn geen tips.

Agenda-items over ondersteuning

Er zijn geen agenda-items gevonden