Naar hoofdinhoud Naar footer

Passende zorg | passende interventies

Gepubliceerd op: 02-05-2024

Het is belangrijk dat iedereen met een zorgvraag ook in de toekomst goede zorg kan krijgen. Dat is zorg of ondersteuning die werkt, dicht bij de cliënt. Dit vraagt om passende zorg: een andere aanpak en een andere manier van denken van voorheen. Passende interventies spelen daarbij een belangrijke rol.

VWS heeft Vilans gevraagd om alle effectieve interventies (zorg die werkt) voor de langdurige zorg in kaart te brengen én te ontsluiten. VWS wil graag dat informatie over interventies in de toekomst makkelijk vindbaar en vergelijkbaar zijn. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat zorgverleners, mantelzorgers en bewoners/cliënten straks gemakkelijker een goede afweging kunnen maken om te bepalen welke interventie het beste past binnen de specifieke context van de cliënt.

Missie passende zorg

De missie van passende zorg is dat de zorg in 2040 optimaal bijdraagt aan het gezond (samen)leven van alle mensen in Nederland. Door slimmer gebruik te maken van de beschikbare mensen en middelen en met de laagst mogelijk impact op klimaat en milieu. Passende zorg is een beweging die we met elkaar moeten inzetten om te voorkomen dat de zorg straks vastloopt.

Vilans levert graag een bijdrage aan de beweging naar passende zorg en neemt in dit programma op verzoek van VWS het voortouw. Vilans trekt hiervoor nauw samen op met alle relevante stakeholders uit de langdurige zorg.

Over dit programma

Het programma Passende zorg | passende interventies (2022 tot en met 2026) heeft bij de start van het programma in kaart gebracht op welke websites interventies voor de langdurige zorg worden aangeboden. Dit leverde in eerste instantie een lijst op van ruim 9600 websites (vindplekken). Die lijst is teruggebracht tot zo’n 110 websites waarop minimaal vijf interventies te vinden zijn. En die lijst is nog steeds niet helemaal compleet. Er is dus niet één centrale plek waar je terecht kunt als je op zoek bent naar een interventie. Dat maakt het zoeken ingewikkeld. Ook verschillen interventies erg van elkaar in de manier waarop ze worden aangeboden en beschreven; onder meer op het gebied van bewijsvoering en context. Ook wordt er nog weinig gezegd over bijvoorbeeld duurzaamheid. Tegelijkertijd blijkt uit gebruikersonderzoek onder zorgverleners dat zij in de praktijk nog weinig interventies echt met elkaar vergelijken. Vanuit passende zorg is dat laatste juist wel gewenst. Al deze informatie is terug te lezen in de rapportage Passende zorg | passende interventies en gedeeld met het veld tijdens een stakeholdersbijeenkomst in september 2023.

Beter vindbaar en vergelijkbaar

Aan de hand van vier concrete zorgvragen en bijpassende interventies kijken we met een aantal koplopers (zoals eigenaren van vindplekken) wat er moet gebeuren om op termijn alle interventies in de langdurige zorg beter vindbaar en vergelijkbaar te maken.  We zijn in twee focusgroepen aan de slag gegaan met onder meer Trimbos, Thuisarts.nl het Kennisplein Gehandicaptensector, Movisie, Alzheimer Nederland, Zorginsituut Nederland en V&VN.

Bij al onze voorstellen zetten we het gebruikersperspectief van de zorgverlener centraal. Parallel hieraan kijken we ook naar andere interessante ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld een online zoekhulp. We spelen zoveel mogelijk in op relevante ontwikkelingen op het gebied van artificial intelligence. Straks willen we de uitkomsten van de focusgroepen en andere inzichten weer delen met en uitrollen naar de overige stakeholders en andere vindplekken van interventies. Zo werken we samen aan het verbeteren van de kennisinfrastructuur van interventies voor de langdurige zorg.

We streven ernaar om eind 2026 een zo compleet mogelijk overzicht te hebben van betrouwbare vindplekken van werkende interventies voor de langdurige zorg. Het streven is dat alle werkende interventies op termijn eenvoudig vindbaar en vergelijkbaar zijn voor zorgverleners en andere gebruikers.  Zodat er in de toekomst bewust gekozen kan worden voor passende interventies. Dit programma levert daarvoor een belangrijke randvoorwaarde.

Tips bij dit project

Er zijn geen tips bij dit project

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden

Deel deze pagina via:

Onze contactpersonen bij dit project