Naar hoofdinhoud Naar footer

Vilans zet in op duurzame zorg met Green Deal

Gepubliceerd op: 06-10-2021

Goede zorg moet ook in de toekomst nog geleverd kunnen worden. Dat is alleen mogelijk met gezonde mensen op een gezonde planeet. Daarom zet Vilans in op duurzaamheid, samen met andere zorgorganisaties die partner zijn van de Green Deal ‘Duurzame Zorg voor een gezonde toekomst’.

YouTube video thumbnail

Ook de sector voor langdurige zorg heeft een negatieve impact op het milieu. Door bijvoorbeeld het uitstoten van CO2 en het creëren van afval. In de Green Deal 'Duurzame Zorg voor gezonde toekomst’ staan afspraken die zorgorganisaties, overheden en bedrijven hebben gemaakt over het terugdringen van klimaatverandering. Afspraken zoals het terugdringen van de CO₂-uitstoot met 49% in 2030 of dat in 2050 alle zorgorganisaties klimaatneutraal moeten werken.

Groene kennis

Vilans-directeur Lia Davelaar zegt: ‘Als kennisorganisatie worden we niet alleen zélf zo groen mogelijk. We helpen zorgaanbieders ook hún groene doelen te verwezenlijken met toegankelijke kennis op onze websites. Bijvoorbeeld over circulair en maatschappelijk verantwoord inkopen, het tegengaan van verspilling van grondstoffen of het verminderen van medicijnresten in grondwater, sloten en rivieren. Inzichten hierover en de goede voorbeelden uit de zorg of andere inspirerende voorbeelden verspreiden we zo veel mogelijk over de sector.’

Gezonde werk- en leefomgeving

Rian van de Schoot, eveneens van de directie van Vilans, vult aan: ‘De missie is breder dan alleen zuinig omgaan met middelen. Onder duurzaamheid verstaan we ook de gezondheid van mensen bevorderen door een goede werk- en leefomgeving te creëren. Voor Positieve Gezondheid en persoonsgerichte zorg is een omgeving nodig die uitnodigt tot gezond gedrag. Een groene omgeving dus die erop gericht is om de gezondheid en het welzijn van cliënten, bezoekers en medewerkers te bevorderen en hun stress te verminderen en ziekte te voorkomen. Zo werken we ook aan duurzame inzetbaarheid van het steeds schaarser wordende zorgpersoneel.'

Vilans ondertekent de Green Deal van de zorg:

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan