Naar hoofdinhoud Naar footer

Negen niet te negeren lessen bij het implementeren van zorgtechnologie

Gepubliceerd op: 07-02-2023

De Innovatie-Impuls Gehandicaptenzorg wil gebruik van technologie in de gehandicaptenzorg vanzelfsprekend maken. Uit een interview met Rian van de Schoot (Vilans), Brigitte Verhage (VWS) en Brigitte Boon (Academy Dorp) kwamen een aantal lessen en opbrengsten van de eerste fase van dit programma. 

Bekijk de geleerde lessen

Les 1: Technologie is een belangrijk middel om de kwaliteit van de zorg te verbeteren

Technologie moet geen doel op zich zijn. Alles begint met de vraag wat je wilt en kunt verbeteren voor cliënten (en medewerkers). Technologie is en blijft daarbij een middel. 

Les 2: Geen succes zonder inbreng cliënten 

Zonder samenwerking met cliënten en naasten is een duurzame implementatie van technologie onmogelijk. Je moet ervoor zorgen dat die inbreng tijdens het hele traject gewaarborgd is.  

Les 3: Duurzaam implementeren is samenwerken in de zorgorganisatie

Invoeren van technologie vraagt om een soepele samenwerking tussen alle betrokkenen in de zorg. Leid dit vooraf in goede banen met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden.

Les 4: Duurzaam implementeren vraagt tijd en aandacht; van probleemanalyse tot opschaling

Neem voldoende tijd voordat je tot actie overgaat. Weet wat je wilt verbeteren en waarom. Stel vooraf vast wat daarvoor moet veranderen in de (organisatie van de) zorg. Ga op tijd na wat er aan financiën, ICT en ondersteuning nodig is om in te voeren en op te schalen.

Les 5: Weet wat je koopt en waarom

Zorgaanbieders hebben zelf lang niet altijd genoeg kennis om een inkoopbeslissing te nemen. Stel de juiste vragen aan de aanbieder en steek je licht op bij andere inkopende partijen.  

Les 6: Planmatig en projectmatig werken is essentieel

Werk altijd planmatig en projectmatig. Gebruik hierbij de Innovatie-Route. Voldoe zo aan kritische randvoorwaarden als:

  • (willen ontwikkelen van) visie en strategie op innovatie
  • duidelijke afspraken over rolverdeling en verantwoordelijkheden
  • digitale vaardigheden van medewerkers
  • goede ICT-infrastructuur
  • financiering van implementatie en gebruik van technologie

Les 7: Onderzoek maakt de implementatie beter

Onderzoek of de technologie de zorg heeft verbeterd. Dit scherpt je al voordat de resultaten bekend zijn en geeft daarna inzichten in verbeterpunten en mogelijkheden om op te schalen.

Les 8: De effectiviteit van de technologie hangt af van de kwaliteit en zorgvuldigheid van de implementatie

Een zorgtechnologie die bij de ene organisatie effectief is, hoeft dat bij een andere nog niet te zijn. Een succesvolle invoering van technologie staat of valt bij de kwaliteit van de implementatie. In hoeverre is bijvoorbeeld voldaan aan randvoorwaarden, zoals ondersteuning, technisch beheer en eigenaarschap bij collega’s? 

Les 9: Samen kom je verder

Vind het wiel niet opnieuw uit, maar neem best practices over van andere organisaties. 

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan