Naar hoofdinhoud Naar footer

Innovatie als een fabriek: zo bouw je aan een heldere innovatiestrategie

Innovatie wordt vaak genoemd als de manier om grote uitdagingen van de langdurige zorg op te lossen. In de praktijk blijkt dit nog niet zo eenvoudig. Veel organisaties zijn dan ook op zoek naar een passende innovatiestrategie. Waar innovatie bij de ene organisatie nog ‘iets leuks voor erbij’ is, wordt innovatie bij steeds meer organisaties als structureel aangevlogen. Een goede zaak!

Toch blijkt structureel innoveren vaak lastig. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat projecten niet aan de innovatie-afdeling blijven hangen? Hoe betrek je cliënten? Of hoe zorg je ervoor dat technologie niet het doel wordt, maar het middel? Om dit soort vragen te beantwoorden, ontwikkelde Vilans de methodiek: Fabriek van Innovatie. Een concept dat zorgaanbieders helpt om te reflecteren op hun eigen innovatiestrategie én deze te verbeteren. In een creatieve sessie met expertisecentrum Auris bouwden we (letterlijk) de innovatiefabriek van een organisatie. Wie werken er in de fabriek? Welke grondstoffen gaan erin? Welke producten komen eruit? Deze vragen helpen je om je innovatiestrategie helder en concreet te maken. 

Deze methodiek werkte voor Auris erg goed. Wendy Voorn, Adviseur Innovatie, zegt erover: ‘We hebben echt een laag dieper naar onze strategie en ons proces kunnen kijken. Ook hebben we inzicht gekregen in obstakels waar we concreet mee aan de slag kunnen.’ 

Bouw je eigen innovatiefabriek

Zelf ook eens reflecteren op de innovatiestrategie door middel van de Fabriek van Innovatie-methode? Negen tips om aan de slag te gaan:

  1. Laat een doorsnede aan medewerkers uit je organisatie deelnemen aan de sessie. Alleen ga je sneller, samen ga je verder.
  2. Groepsdynamiek speelt een rol! Het kan handig zijn vooraf input te verzamelen bij verschillende stakeholders, onafhankelijk van elkaar.
  3. Een creatieve, visuele vorm helpt. Verschillende inzichten worden zo sneller duidelijk. Zorg dat de (creatieve) methode die je gebruikt aansluit bij de groep. Niet iedereen wordt direct enthousiast van een creatieve sessie. Een opwarmer om mensen in de juiste focus te krijgen is een goed begin.
  4. Denk na of externe begeleiding van een sessie handig is, of juist niet.
  5. Wat ben je eigenlijk aan het bouwen? Een verbeterfabriek of een vernieuwfabriek? De term innovatie wordt verschillend geïnterpreteerd.
  6. Bouw je fabriek in fasen. Bijvoorbeeld met een idee-fase: hoe kom je als organisatie aan ideeën? Denk ook aan een ontwikkelfase, pilotfase, implementatiefase en borgingsfase.
  7. Maak gebruik van kennis over de meest relevante dilemma’s bij innoveren. Bijvoorbeeld uit ons verkennend onderzoek over de 13 obstakels die je moet overwinnen om structureel te innoveren.
  8. Ga aan de slag met concrete projecten in plaats van hypothetische projecten. In het geval van de Fabriek: haal er eens een innovatieproject doorheen. Is dit project gegaan zoals je de fabriek hebt gebouwd?
  9. Reflecteer op hoe je fabriek in elkaar zit. Wat zijn je sterke punten? Wat zou je anders willen inrichten?

Zorginnovators bij elkaar

De methodiek Fabriek van Innovatie is ontwikkeld vanuit het project WE♥INNOVATORS. Met dit project brengt Vilans zorginnovators bij elkaar. Inmiddels is er een community ontstaat met zorg- en ICT-medewerkers uit de VVT die zich met innoveren bezighouden. Met elkaar hebben zij contact over innovaties, bijvoorbeeld tijdens het Zorgvernieuwersontbijt dat regelmatig georganiseerd wordt. 

Neem voor vragen over dit artikel of het project WE♥INNOVATORS contact op met Dominic Vestering (d.vestering@vilans.nl).

Deel deze pagina via:

Contactpersonen