Naar hoofdinhoud Naar footer

13 obstakels om te overwinnen voor structureel innoveren

Innovatie wordt vaak genoemd als dé manier om de grote uitdagingen van de langdurige zorg op te lossen. Dat blijkt helaas nog niet zo eenvoudig. Want ‘innovatie’ is in veel organisaties nog vaak ‘iets leuks voor erbij’, in plaats van dat het als bedrijfsonderdeel structureel is verankerd in de organisatie. Innovatoren hebben het niet gemakkelijk. Om hun worsteling inzichtelijk te maken, heeft Vilans verkennend onderzoek gedaan naar de belangrijkste obstakels bij innoveren.

Er is een grote verscheidenheid aan manieren waarop innovatie binnen zorgorganisaties is gedefinieerd, gepositioneerd en gefinancierd. Ofwel: is georganiseerd. Veel organisaties hebben innovatie in hun strategie opgenomen. Wat vaak nog ontbreekt is een innovatiestrategie. Als er bij de definitie van innovatie al heel verschillende beelden bestaan, dan ontstaan daar al de eerste problemen bij het bepalen van een innovatiestrategie. 

Verbeteren, vernieuwen, of radicaal vernieuwen

Omdat iedereen wat anders verstaat onder ‘innovatie’, hebben we ervoor gekozen een typologie van innovatie te gebruiken aan de hand van het Three Horizons of Growth-model van McKinsey (2009). In dit model staan drie horizons gelijk aan verbeteren, vernieuwen, en radicaal vernieuwen. Elk van deze horizons heeft zijn eigen set aan kenmerken. Zo is het eindresultaat van een verbetering vooraf vaak goed in de schatten, en kan daarom projectmatig worden aangepakt. Terwijl radicale vernieuwing de kans van slagen veel meer onzeker is, en beter gedijt bij een exploratieve aanpak. Door deze verschillen, zijn de obstakels voor verbeteren ook daadwerkelijk anders dan bij vernieuwen of radicaal vernieuwen. 

Wijze lessen

Met deze publicatie hebben we de belangrijkste obstakels bij innoveren in de langdurende zorg inzichtelijk gemaakt. Voor innovatoren heel herkenbaar, die hebben er immers dagelijks mee te maken. Maar voor ieder ander die serieus aan de slag wil met innovatie zijn het wijze lessen. De hoop is dan ook dat door stil te staan bij de obstakels, deze sneller overwonnen zullen worden.

Tijdens het verkennend onderzoek zijn ook goede voorbeelden en (potentiële) oplossingen naar voren gekomen. In het vervolg op deze verkenning zal meer aandacht zijn voor het ophalen van voorbeelden en passende oplossingen bij de verschillende obstakels. 

Heeft uw organisatie innovatie op een structurele manier weten te beleggen, of wilt u aan de slag met structureel innoveren? Neem dan contact op.

Downloads