Naar hoofdinhoud Naar footer

3 voordelen van een eigen deskundige infectiepreventie

Nooit meer een verpleeghuis moeten sluiten vanwege een uitbraak, zoals tijdens corona. Een belangrijke reden voor Argos Zorggroep om een deskundige infectiepreventie op te leiden en in dienst te nemen. Dit blijkt 3 grote voordelen te hebben. En de eerste resultaten zijn geboekt: ‘Bij een hygiënescan scoorden 2 verpleeghuizen na jaren nu volledig positief!’, vertelt Edward Zirkzee, deskundige infectiepreventie.

Infectiepreventie is al jaren een belangrijk thema bij Argos Zorggroep, volgens manager Nicoline van der Hagen. En nog meer sinds corona. ‘Ik vergeet nooit meer hoe het bezoek buiten de muren van het verpleeghuis moest blijven staan. En hun naasten alleen op hun kamer achter het raam. Sindsdien zit er veel lading op de woorden “een huis sluiten”. Dat nooit meer! We wilden mede daarom zelf een deskundige infectiepreventie (DI) in huis hebben.’

Edward werkte al bij Argos Zorggroep als hbo-verpleegkundige en is in 2022 begonnen met een opleiding tot DI. Hij werkte 3 dagen in de week in Franciscus Gasthuis & Vlietland. Dit is een erkende werkplek vanuit het College Zorgopleidingen (CZO). Met dit ziekenhuis werkte Nicoline al samen. Tijdens de opleiding werkte Edward 1 dag in de week bij Argos Zorggroep als DI. Nu hij gediplomeerd is, is de verdeling qua werkdagen omgekeerd. Dit betekent dat hij nu 3 dagen bij Argos Zorggroep werkt en 1 dag in het ziekenhuis.

Wat zijn de 3 voordelen van een eigen deskundige infectiepreventie?

1. Advies en instructies op maat

Actuele kennis vanuit deelname aan projecten, zoals goede handhygiëne of goed gebruik van handschoenen van bijvoorbeeld het ABR-netwerk, neemt hij mee in overleggen en de infectiepreventie-commissie. Ook brengt hij nieuwe kennis, handige protocollen en uitslagen van het laboratorium mee vanuit het ziekenhuis. Deze kennis en informatie vertaalt hij naar de verpleeghuiszorg.

Een voorbeeld: Volgens de richtlijnen heb je bij 2 besmette bewoners een uitbraak en moet je een afdeling sluiten om verspreiding te voorkomen. Edward: ‘We kijken wat er met maatwerk nog wel mogelijk is. Kunnen we mogelijk met mondkapjes werken, waardoor iemand toch naar buiten kan?’

Zo kan hij snel advies op maat geven aan de verschillende afdelingen over het infectiepreventiebeleid. Of hij kan ze bij elkaar laten kijken hoe de ander iets heeft georganiseerd. Doordat hij de verpleeghuizen en afdelingen goed kent, kan hij ook rekening houden met bouwtechnische invloeden. Of advies geven over een schoonmaakmiddel waar bijvoorbeeld het kastje van een bewoner wél tegen kan.

Edward: ‘Ik sta dicht bij de directe zorg en kan inspelen op de problematiek van dat moment of persoonlijk langsgaan. In de ouderenzorg werkt het verder goed om veel uit te proberen en te kijken hoe je het gedrag van medewerkers kunt veranderen. We worden ons al bewuster dat we als medewerkers de grootste verspreiders zijn.’

Je kunt ook een DI’er inhuren voor bijvoorbeeld 4 uur in de week, maar dan blijft het vaak beperkt tot (algemene) adviezen.

Nicoline van der Hagen

Kom 17 juni naar de Inspiratiebijeenkomst ‘Samen thuis in infectiepreventie’

De samenwerking tussen zorgprofessionals en mantelzorgers, vrijwilligers en zzp’ers staat hier centraal. Wees erbij en doe kennis en ideeën op over goede infectiepreventie, ook in de toekomst! Aanmelden

2. Kwalitatieve verbetering van zorg en behandelingen

Een DI’er in dienst zorgt voor continuïteit, waardoor je tot een kwalitatieve verbetering van zorg en behandeling kan komen. Nicoline: ‘Dankzij de samenwerking met het ziekenhuis kunnen we een beroep doen op de infectiepreventie-afdeling van het ziekenhuis. Bijvoorbeeld als Edward langere tijd afwezig is.

Voorbeelden van verbeteringen zijn updates van het handboek infectiepreventie en infectiepreventiebeleid om het aantal uitbraken te verminderen. Edward: ‘Dit jaar waren er voor het eerst 2 verpleeghuizen met een volledig positieve hygiënescan! In voorgaande jaren scoorden ze op 4 à 5  onderdelen nog tekortkomingen.’

Met de hygiënescan scoor je op 30 onderdelen. Dit noem je ook een audit. Voorbeelden van onderdelen:

  • hygiëne van de medewerker
  • opslag steriele materialen
  • HACCP van de afdelingskeukens, dit gaat over risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen

De meeste informatie komt ook als eerste binnen bij het ziekenhuis, bijvoorbeeld over een toename van een virus. Edward: ‘Dankzij de contacten zagen wij in de regio Schiedam en Rotterdam al een toename van influenza A, voordat het RIVM waarschuwde voor een epidemie. Ik kon onze eigen artsen al vroeg adviseren om hun PCR-testbeleid uit te breiden en alert te zijn op basishygiëne.’

3. Registratie van MRSA bij binnenkomst

Edward is door de opleiding op het spoor gezet om zicht te krijgen op welke bewoners en medewerkers drager kunnen zijn van een MRSA. Een MRSA is een huidbacterie.

De dragers krijg je in beeld via een risico-inventarisatie bij nieuwe bewoners en medewerkers die je bij voorkeur centraal registreert. Een MRSA-uitbraak heeft tenslotte ook invloed op centrale activiteiten voor meerdere afdelingen.

Het belangrijkste is voorkomen dat mensen op hun kamers moeten blijven, omdat ze besmettelijk zijn. Nicoline: ‘Hoe leg je dat uit als iemand bijvoorbeeld niet meer weet dat een kopje een kopje is door de vergevorderde dementie? Dat gaat niet. De gevolgen moeten vooral zo klein mogelijk blijven voor de bewoners.’

Kostenplaatje

Het ziekenhuis heeft gezorgd voor de werkbegeleiding. Argos Zorggroep betaalde de salariskosten en de kosten voor de opleiding. Er is ook een subsidie voor de opleiding beschikbaar.

Nicoline: ‘Als organisatie moet je die financiële middelen maar beschikbaar hebben en willen vrijmaken. Door het belang dat wij aan infectiepreventie geven, wilden we dat. Aan de andere kant bespaar je kosten door goede infectiepreventie. Denk aan minder verzuim bij een uitbraak en minder kosten voor vervanging en materialen. Wat voorop staat in onze aanpak, is de gezondheid en het welbevinden van de cliënten.’

Doe mee aan Samen werken aan infectiepreventie

Wil je aan de slag met het verbeteren van hygiënisch werken en het voorkomen van infecties? Het programma ‘Samen werken aan infectiepreventie’ ondersteunt jouw organisatie daar graag bij. Gedragsverandering en samenwerking staan in de aanpak centraal. 

Deel deze pagina via:

Contactpersonen