Naar hoofdinhoud Naar footer

50 organisaties nemen deel aan werksessies ‘Samen werken aan infectiepreventie’

Zorgorganisaties ondersteunen in het creëren en borgen van een goede basis voor infectiepreventie. Dat is het doel van het programma Samen werken aan infectiepreventie. ‘Daarbij is het heel belangrijk dat dit gebeurt op een manier die past, want de vraag van iedere organisatie is anders. Het is echt maatwerk’, zegt programmaleider Martijn Simons.

Het is een programma dat voortkomt uit de behoefte van de praktijk, vertelt hij. De coronacrisis maakt nog eens duidelijk hoe belangrijk het is om infectiepreventie en de basiskennis hierover goed op orde te hebben. Zo ontvingen ActiZ, Verenso en V&VN signalen dat verpleeghuizen hiermee worstelen; zij willen hierin graag ondersteund worden. Samen met de Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG), Antibioticaresistentie-zorgnetwerken, het ministerie van VWS en Waardigheid en trots op locatie is daarom besloten een programma gericht op samenwerking en infectiepreventie te starten. ‘Dat is urgent, omdat infectiepreventie betrekking heeft op alle lagen van de organisatie: van beleidsmakers en verzorgenden tot de facilitaire dienst. Je moet immers in samenwerking de randvoorwaarden scheppen voor infectiepreventie’, zegt Martijn Simons.

Coaches

De partijen die in het programma samenwerken, leveren allemaal vanuit hun eigen kennis en kunde een bijdrage in het ondersteunen van zorgorganisaties. Zo leveren diverse partijen coaches aan. Hun werk begint met het peilen waar medewerkers in verschillende functies binnen de organisatie behoefte aan hebben. Er worden werksessies georganiseerd voor medewerkers die een rol hebben op het gebied van infectiepreventie. Samen bespreken zij wat er moet gebeuren en waar zij tegenaan lopen: wat gaat al goed en wat kan beter? De volgende stap is het opstellen van een actieplan waarmee de organisatie aan de slag gaat. De coach helpt daar waar dat mogelijk en gewenst is.

Werksessies

Inmiddels zijn in zo’n 50 organisaties werksessies geweest. Deze manier van werken is gebaseerd op een format ontwikkeld door ActiZ in samenwerking met ZiP company, een bureau dat al langer in de verpleeghuiszorg werkt. ‘Wij zagen hoe organisaties door corona terugvielen in oude patronen; er ontstond vaak een soort commandostructuur. Dat is logisch in tijden van crises, want dan moeten er snel dingen besloten worden. Maar daarmee is het voor de langere termijn niet geregeld’, vertelt Nicolet van Eerd van ZiP company. Zo blijkt het in de praktijk lastig om blijvend de aandacht te vestigen op infectiepreventie en teams hierin mee te krijgen. Bovendien raakt infectiepreventie alle lagen in de organisatie, maar is de onderlinge samenwerking vaak nog onvoldoende.

Pilot

In een pilot van ActiZ in acht zorgorganisaties gingen medewerkers uit de verschillende lagen van de organisatie met elkaar in gesprek. Met als uitgangspunt dat ieders perspectief ertoe doet en dat het van belang is de diverse rollen en de samenwerking op het gebied van infectiepreventie te versterken. Iedere organisatie koos zelf een centraal thema voor de sessie, evenals wie daar aan deel konden nemen. Dat varieerde van contactpersonen infectiepreventie, leidinggevenden en kwaliteitsmedewerkers tot cliënten en familieleden. De sessies resulteerden in samen plannen maken die, afhankelijk van hoe ver organisaties al waren, per organisatie flink verschillen. Door deze aanpak kregen medewerkers het gevoel dat ze er niet meer alleen voor stonden en raakten ze enthousiast. Nicolet van Eerd: ‘Het heeft een ongelofelijke meerwaarde om al die perspectieven bij elkaar te brengen. Verschillen vallen weg en het ging echt over de vraag wat goed gaat en wat beter kan.’ In de praktijk bleek dat de werksessie een relatief makkelijke en weinig arbeidsintensieve start is om het werken aan infectiepreventie en gedragsverandering een nieuwe impuls te geven. Het project dat nu gestart is, kan organisaties hierin ondersteunen.

Tips voor de praktijk

  • Zorg voor aandachtsvelders in de teams die met hun collega’s kunnen werken aan gedragsverandering op het gebied van hygiënisch werken en infectiepreventie. En zorg dat deze aandachtsvelders goed ondersteund worden.
  • Infectiepreventie is van ons allemaal. Dus zorg dat iedereen in de organisatie het belang ervan kent en weet wat hij of zij hier vanuit de eigen rol aan bij kan dragen.
  • Blijf niet brandjes blussen. Het is van belang om het thema blijvend onder de aandacht te houden. Ook als het goed gaat in de organisatie.

Kennis delen

Martijn Simons benadrukt dat het programma naast het coachen van zorgorganisaties ook sterk inzet op het delen van kennis. ‘We willen uit al die sessies graag kennis halen die we vervolgens landelijk kunnen delen. Want van de inzichten van de ene organisatie kan een andere organisatie mogelijk weer leren. Daarnaast willen we de kennis die er al bestaat over goede infectiepreventie bijeen brengen, op een website bijvoorbeeld. Zodat organisaties bestaande tools kunnen gebruiken bij het maken van actieplannen voor infectiepreventie. Het belangrijkste is’, zo benadrukt hij nog eens, ‘dat die plannen op maat gemaakt worden.’

Video: Samen werken aan infectiepreventie

Tijdens het Waardigheid en trots-congres op 4 juli 2022 gaf Martijn Simons uitleg over het programma Samen werken aan infectiepreventie. Bekijk hieronder de opname:

YouTube video thumbnail

Lees meer

Deel deze pagina via:

Contactpersonen